Ką Biblijoje ir pranašiškai reiškia skaičius 4

Sužinokite Savo Angelo Skaičių

Kiekvienas skaičius turi savo prasmę ir simboliką Biblijoje ir per visą istoriją. Likimo numeris 4 reiškia kvadratą, taigi ir visumą.Šiame gyvenimo numeryje vaizduojami 4 elementai, 4 kryptys ir 4 sezonai.

Žmonės, turintys šį mirtiną skaičių, laikomi labai žemais ar žemiškais.

Jų charakteriui būdinga aukšta darbo etika ir didelis atsidavimas, todėl jie tampa visuomenės ramsčiais.

Be šių pagrindinių savybių, galime rasti daug kitos įdomios informacijos apie skaičių 4.

Taigi, jei jus domina, įsigilinkime į tai.

Ką 4 reiškia Biblijoje?

Šis skaičius gali reikšti tai, kas visiškai atitinka jo tikslą. Pavyzdys: keturi žemės vėjai yra griaunamosios jėgos, atsirandančios iš visų pusių žemėje. (Apreiškimo 7: 1, 21:16, Izaijo 11:12.) Skaičių knygoje vaizduojama izraelitų kelionė jiems išvykus iš Sinajaus į Rytinį krantą. Esminiai tekstiniai kompleksai yra skautų istorija (13 + 14), pasakojimo ratas aplink Balaamą (22–24) ir Jozuės įsitvirtinimas kaip Mozės įpėdinio (27, 12–23) plg. Įst 31). Svarbiausias pavienis tekstas yra vadinamasis Aarono palaiminimas Num 6,24-26).

1 + 2 skyriai prasideda izraeliečių išvardijimu, jų stovyklos taisyklių ir klaidžiojimų pasidalijimu, taigi ir mokslinis knygos pavadinimas. Kyšulys. 3 + 4 apibūdina levitų modelį ir tarnystę.

Jie laikomi pavaldžiais Aaronidams, jie yra paskirti Dievo tarnybai kaip pirminio žmogaus gimimo, skirto Dievui, pakaitalas (taip pat žr. 8 + 18 skyrius). Tai rodo didesnį kunigų ir žmonių atskyrimą, nei skelbiama kitaip. Kyšulys. 5 išvardijami nurodymai, kaip priimti sprendimą dėl įtariamo svetimavimo; Šis tekstas daro labai blogą poveikį krikščioniškam moterų, kurios buvo vadinamos raganomis, persekiojimui. Kyšulys. 6 yra apie „Nasiraat“, (laikiną) įžadą iki galo pašvęsti save Dievui, plg. Simsonas Ri. 13.5.

liūto ir avienos reikšmė

Skyrelyje. 7, 12 genčių kunigaikščių aukoja auką aukai, skyrius. 8 aprašoma levitų pašventinimas. 9,1–14 yra Paschos instrukcijų papildymas, plg. Pvz. 12. Num. 9: 15–23 debesų koloną ir ugnies šviesą apibūdina kaip izraelitų ženklus. Per 10: 1-10 trimitai, kurie pučia rinkti, ruošiasi palikti Sinają.

Ypatingas dykumos migracijos vaizdavimo bruožas Ch. 10–21 yra tai, kad čia aprašomi įvairūs klajojančių izraelitų vidiniai konfliktai. Tai rodo, kad teiginiai apie Mozės ir Aarono valdžią nebuvo neginčijami, nes levituose tikriausiai vyko kovos dėl valdžios (Rotte Korach: korachitai po 2:19, 20:19 buvo gildijos gildija šventykloje, žr. Ps 44 49). Galima daryti prielaidą, kad tai atspindi konfliktus nuo to laiko, kai tremtyje gyvenęs Izraelis po emigracijos turėjo permąstyti savo vidinę konstituciją ir galimybę naudotis Dievu. Taip pat palyginkite neigiamą Aarono vaidmenį 32 egz.

Regėtojo Balaamo Kapo istorija. 22–24 tikriausiai buvo įtrauktas kaip vienetas į kontekstą. Tai parodo, kaip regėtojas Balaamas, užsakytas moabitų karaliaus Balako, nesugeba prakeikti Izraelio. YHWH prakeiksmą daro jam palaiminimu, iš pradžių Balaamui nežinant, kas su juo vyksta (tačiau jo asilas pastebi YHWH angelą kaip motyvą 1: 3). Pačios pranašystės iš dalies yra vaticinia ex eventu, jos pranašauja dalyką, kuris jau seniai išsipildė.

Jie nori, kad Dievo prašymu būtų suprantama Izraelio istorija. Vėlesniame judaizme ypač trečiasis ir ketvirtasis palaiminimai buvo laikomi mesijinėmis pranašystėmis. Iš Jokūbo kylanti žvaigždė (24:17) tikriausiai stovi už mago legendos Mato 2: 1–12.

Deir Alla dabartinėje Jordanijoje 1967 m. Buvo rastas užrašas, kuriame minimas regėtojas Balaamas ben Beoras.

Šis tekstas taip pat apima tekstinį susiuvimą į keturis Balaamo orakulus, esančius skyriuje. 23 + 24 įjungta; Jis datuojamas prieš 700 m. Pr. Kr.

ką simbolizuoja žvaigždė

Biblijos pasakojimas tikrai nurodo šį garsų regėtoją, kad padidintų pranašo autoritetą.

Bet tai taip pat aiškiai parodo, kad Biblijos pasakojimas turi būti jaunesnis už užrašą.

Vėlesniame judaizme, ypač trečiasis ir ketvirtasis Balaamo palaiminimai (24,5–9; 16–24), buvo laikomi Mesijo pranašystėmis, kurios dar labiau sustiprino graikų kalbos vertimą (LXX). Žvaigždė, pavadinta 24:17, yra mago pasakojimo fonas Mt 2,1ff.

Su tekstais Num. 31 + 32 jau prasideda žemės paėmimo tema - paskutinės Pradžios knygos pažadų dalies išpirkimas. Istorinę žemės įsigijimo pasakojimų problemą rasite temos skyriuje „Išėjimas ir Izraelio šalies pavadinimas“.

Reikšmė ir simbolika

Skaičius 4 numerologijoje susijęs su Urano planeta. Okultinio skaičiaus teorijoje ši planeta turi ryšį su saule, taigi ir su skaičiumi 1. Uranas yra labai ypatinga ir nepaprasta planeta. Nors dauguma planetų dažniausiai sukasi aplink ašį, kuri yra beveik statmena ekliptikai, Uranas yra toks, kad sukasi aplink ašį, kuri yra beveik lygiagreti ekliptikai.

Nors saulė apšviečia tik pietinį planetos ašigalį. Nepaisant to, Urano pusiaujas yra karštesnis nei jo ašigaliai - dar karštesnis nei Pietų ašigalis. Tiksliai tai galioja ir keturiems. Nes jis taip pat linkęs į labai savitas pažiūras. Keturi nori perversmo. Tai gali būti ir teigiama, ir neigiama. Taigi gali būti, kad keturi yra aktyvūs kaip humanitariniai mokslai ar technikai, taip pat aktyvūs socialinėje ar religinėje srityje.

Tačiau jie taip pat gali įsipareigoti anarchijai arba bandyti kovoti su bet kokia valdžia, griežtai pasisakydami už savo kraštutinį individualizmą. Tačiau net ir ekstremalūs individualistai dažnai būna teigiami, pavyzdžiui, gana keistų pažiūrų menininkai.

Nei pats, nei jo bendražygis nelengva visiems keturiems. Nors tai gali greitai tapti žmonių visuomenės problema, kartais gali atsitikti taip, kad kartais būdingas humoristinis greitas sumanumas.

Apskritai keturi yra gana praktiški, patikimi ir patikimi. Jie laikomi labai žemišku ir niekada nenuklysta akimis debesyse. Ketvertas nebūtinai gali būti pažymėtas įvairiapusiu talentu.

Tačiau jis yra stabilus pilietis, norintis sunkiai dirbti. Savo požiūriu ir tvarkydamas pinigus jis yra gana konservatyvus. Bet jei keturiems nepatinka kito požiūris, jis gali būti užsispyręs kaip asilas.

4 numeris įsimylėjęs

Skaičius 4 yra neutrali, meditacinė būsena ten, kur esate šiuo metu. Norint pasirinkti tikrus pasirinkimus, būtina, kad galėtumėte būti šiuo metu. Tai išlaisvina jus iš praeities ir leidžia atsiverti galimybėms, kurias jums siūlo gyvenimas.

Kiekvieną kartą, kai pabundi akimirkos tikrovėje, prasižioji iliuziją ir atsiskleidžia tą akimirką apsisprendęs stebuklas. Jei esate visiškai šalia to momento, galite iš tikrųjų priimti ir atsakyti visa savo esybe. Jūsų užprogramuotos reakcijos žlunga.

Nors kartais tai jaučiasi nesaugu, tai yra galimybė išsivaduoti. Tai veikia tik tuo atveju, jei prisiimate atsakomybę už viską, kas esate ir darote.

Tik tada jūs tikrai turite laisvą pasirinkimą. Kai siela yra tvirtas atskaitos taškas, jūs jaučiate galią priimti visus iššūkius, kuriuos jums siūlo gyvenimas.

Faktai apie skaičių 4

Numerologija naudoja simbolinę skaičių kalbą. Tai grindžiama principu, kad kiekvieną skaičių, datą ir kiekvieną vardą galima pavaizduoti numerologiniu skaičiumi 1–9.

Visų pirma, gimimo numeris vaidina labai svarbų vaidmenį, nes su juo galima nustatyti likimo skaičių, dar vadinamą gyvenimo numeriu.

Šis skaičius gali padėti geriau suprasti save, kad galėtumėte paimti savo likimą į savo rankas. Kiekvienas, žinantis jo likimo skaičių, gali aiškiau išryškinti savo stipriąsias puses ir sąmoningiau priimti sprendimus gyvenime.

Likimo numeris 4 reiškia kvadratą, taigi ir visumą. Šiame gyvenimo numeryje vaizduojami 4 elementai, 4 kryptys ir 4 sezonai. Žmonės, turintys šį mirtiną skaičių, laikomi labai žemais ir ant žemės.

Jų charakteriui būdinga aukšta darbo etika ir didelis atsidavimas, todėl jie tampa visuomenės ramsčiais.

Be likimo numerio, visa numerologinė interpretacija natūraliai apima ir vardo numerį.

Skaičius 4 jų dėvėtojams taip pat sukelia didesnį nepasitikėjimą nei daugelis kitų žmonių.

Santrauka

Skaičius 4 yra apie pasirinkimą. Pagalvokite apie keturis taškus erdvėje, kuriuos jungiate vienas su kitu, kad sukurtumėte kryžių.

chironas 12 name

Ne kartą gyvenime atsiduriate kryžkelėje, kur turite pasirinkti. Gyvenimas suteikia galimybę pagalvoti apie norimą kryptį. Problemos dažnai yra signalas, kad reikia pokyčių.

Skaičius 4 prašo jūsų padaryti tikrą pasirinkimą, kuris atitiktų jūsų sielos norą. Sąžininga sau. Ar išdrįsti atsisakyti įpročio ir pasukti nauju keliu? Leisti nežinomybę ir abejones? Meilė rodo jums tiesioginį kelią, kuris leidžia jūsų šviesai spindėti.

Meilė eina kartu su tiesa. Šie du numerio 4 aspektai išdrįsta pasukti tamsiu purvu keliu ir ieškoti saulėto paplūdimio. Meilė ir tiesa apima problemas, nes jos nurodo kelią į laisvę. Bėdų metu turite būti sąžiningi sau.

Kartais mes nenorime pakelti pasirinkimo pasekmių ir atidedame pasirinkimą arba bandome jį pamiršti. Bet tai neveikia, tam tikru momentu susiklostys panaši situacija ir reikia pasirinkti.

Sužinokite Savo Angelo Skaičių