Ką Biblijoje ir pranašiškai reiškia skaičius 6

Sužinokite Savo Angelo Skaičių

Daugeliu atvejų Biblijoje rodomi skaičiai neturi jokios ypatingos reikšmės, tačiau kartais taip ir yra. Apskritai kontekstas padeda mums nustatyti, ar tam tikras skaičius turi simbolinę vertę.Pažiūrėkime šiuos pavyzdžius:

Kalbėdamas apie savo mokinius, Jėzus paklausė Dievo: Tebūna jie visi vieni, kaip jūs, Tėve, su manimi ir aš su jumis (Jono 17:21, Mato 19: 6).

marsas jaučio žmoguje

Taigi skaičius 6 gali reikšti vienybę.

Šiandienos tekste mes aptarsime skaičiaus 6 reikšmę ir simboliką bei tai, kaip šis skaičius pavaizduotas Biblijoje.

Ką Biblijoje reiškia 6?

6 yra Biblijoje minimi 199 kartus. Šeši yra žmogaus skaičius, nes žmogus buvo sukurtas šeštą sukūrimo dieną. Šešetas yra arčiau 7, tai yra tobulumo skaičius. Tai yra žmogaus skaičius jo nepriklausomybės būsenoje, neįgyvendinant amžino Dievo tikslo. Ezechielyje lazdelė naudojama kaip matavimo vienetas. Nendrė prilygsta trims metrams.

Biblijoje cukranendrės vaizduoja žmogų. Nendrių išvaizda yra didelė, nors viduje ji tuščia. Dėl šios priežasties jis lengvai lūžta. Kaskadinė nendrė nenutrūks ... (Izaijo 42: 3, Mt. 12:20). Tema yra Viešpats Jėzus.

Vieną dieną mūsų Viešpats nuvyko į vedybų vakarėlį Kanoje. Cana reiškia nendrių vietą. Ten Viešpats Jėzus padarė savo pirmąjį stebuklą. Ten buvo šeši indeliai vandens; ir mūsų Viešpats vandenį pavertė geru vynu.

Tai labai gražiai parodo, kaip žmogus, kurį tuščioje, silpnoje ir net negyvoje būsenoje vaizduoja tie šeši stiklainiai, Evangelijos stebuklu paverčiamas Kristaus gyvenimu, kuris gimė iš mirties.

Šeši taip pat yra kūrinio numeris. Kūrinijos išvadą pažymėkite kaip Dievo darbą. Dievas dirbo 6 dienas, o po to septintą dieną ilsėjosi. Ši septinta diena buvo pirmoji žmogaus diena, kuri buvo sukurta šeštą dieną.

Pagal Dievo tikslą žmogus pirmiausia turėtų įeiti į likusį Dievą, o tada dirbti arba dirbti, kol išlaikys (Pr 2, 15). Tai yra evangelijos principas. Energija ir jėga darbui visada gaunama iš poilsio, kuris byloja apie Kristų. Po nuopuolio žmogus buvo atskirtas nuo Dievo, poilsio antitipo. Kad ir kaip sunkiai žmogus dirbtų, jis niekada nepasiekia tobulumo ar išsipildymo. Štai kodėl mes dainuojame: darbas niekada negali manęs išgelbėti.

Visos religijos skatina žmones dirbti dėl savo išganymo. Pirmasis žmogaus darbas po nuopuolio buvo siūti figos lapus prijuostėms gaminti (Pr 3, 7). Tie lapai tada baigėsi. Mūsų pačių darbai niekada negali apimti mūsų gėdos. Viešpats Dievas padarė vyrui ir jo žmonai odinius drabužius ir juos aprengė (Pr 3:21).

Kažkas turėjo mirti, lieti kraują, kad atneštų išganymą. Skaičių 35: 1-6 Dievas paprašė Mozės suteikti šešis prieglobsčio miestus. Reaguodamas į žmogaus darbą, Dievas padarė Kristų mūsų prieglobsčiu. Jei priimsime tai kaip savo prieglobstį ir jame apsigyvensime, nutrauksime savo darbą ir rasime poilsį bei tikrą ramybę. Šeši miestai yra labai gerai, kad primintų silpnumą, kuris egzistuoja mūsų būtyje ir darbuose.

Kiti šešto numerio pavyzdžiai, susiję su „darbo“ idėja, yra šie: Jokūbas šešerius metus tarnavo dėdei Labanui už savo galvijus (Pr 31). Hebrajų vergai turėjo tarnauti šešerius metus (Išėjimo 21). Šešerius metus žemė turėjo būti sėjama (Lev 25, 3). Izraelio vaikai vieną kartą per dieną šešias dienas turėtų apsupti Jericho miestą (Js 6). Saliamono soste buvo šeši laipteliai (2 Chron. 9:18). Žmogaus darbas gali nuvesti jį į geriausią sostą po saule.

Tačiau norint pakilti į šventyklą, Dievo gyvenamąją vietą, buvo reikalingi 15 arba 7 + 8 žingsniai (Ez 40: 22-37). Ezekielio šventyklos vidinio kiemo durys, nukreiptos į rytus, turėtų būti uždarytos per šešias darbo dienas (Ezekielio 46: 1).

Pagal įstatymą, kurį Dievas davė senovės Izraeliui, dviem liudytojams reikėjo patvirtinti klausimo tiesą (Pakartoto Įstatymo 17: 6). Panašiai vizijos ar teiginio pakartojimas patvirtino jos pagrįstumą ir saugumą.

Pavyzdžiui, kai Juozapas faraonui aiškino pranašišką sapną, jis pasakė: Dukart sapnavęs faraoną, Dievas patvirtina jo žodį (Pradžios 41:32, Mūsų žmonių Biblija). Dviejų ragų posakis, kurį Biblija vartoja kai kuriose pranašystėse, paprastai reiškia politinę galią, susidedančią iš dviejų sąjungininkų, tokių kaip medų imperija ir persų Danieliaus pranašystės (Danieliaus 8: 20, 21; Apreiškimas [Apreiškimas] 13). : 11). Kaip trijų liudytojų parodymai galutinai įrodė kažko teisingumą, tris kartus pateiktas pareiškimas buvo skirtas pabrėžti ar išsiaiškinti problemą (Ezekielio 21:27, Apd 10, 9-16, Apreiškimo 4: 8; 8:13) ).

Simbolinė reikšmė, kurią Biblija suteikia skaičiams, neturi nieko bendra su numerologija, ty tam tikriems skaičiams, skaičių ir sumų deriniams priskirti paslaptingą ar mistinę prasmę. Pavyzdžiui, žydų kabalistai analizuoja hebrajų Biblijos raštus naudodami numerologijos tipą: gematria, kuris kiekvienai raidei priskiria skaitinį atitikmenį.

Per jį jie bando rasti slaptą kodą Šventajame Rašte. Pažymėtina, kad galų gale numerologija yra būrimo forma, praktika, kurią Dievas visiškai smerkia (Įst 18, 10–12).

stiprybės ir drąsos simboliai

Reikšmė ir simbolika

Skaičius 6 numerologijoje yra Veneros planetos simbolis ir priskiriamas žmonėms, turintiems nepaprastai didelę ir nepaprastą charizmą, dėl kurios jie tampa labai patrauklūs. Svarbiausia šešetuko sritis yra meilė, nesvarbu, kokia kryptimi.

Priklausomai nuo to, koks stiprus yra šešių asmenų charakteris ir asmenybė, seksualumo ir erotikos sritys, taip pat psichinės, dvasinės, religinės ar humanistinės meilės formos yra tiesiog jos dalis.

Tačiau daugeliu atvejų motinai rūpestinga meilės sritis yra ypač ryški, o jausmingos meilės sritis dažnai paliekama.

Apskritai šeši trokšta meilės, todėl visuomenė ir draugai jiems yra ypač svarbūs. Savo šeimai jie išjudino visus svertus ir daug aukoja. Bet jie taip pat visada yra šalia bendruomenės. Būti vienam daugumai šešetukų visiškai negalima - jie jaučiasi gerai didelėje minioje.

Šešetukas iš tikrųjų ilgisi harmonijos ir ramybės. Nepaisant to, jis taip pat mėgsta tai pateikti nuožmiai. Tačiau svarbiausia yra tai, kad niekas ilgai nesipyksta, bet gali greitai išspręsti problemas. Buityje viskas turėtų vykti be problemų. Tvarka yra pusinės eliminacijos laikas šešiems.

Jiems taip pat svarbu, kad namai būtų gražiai įrengti. Kalbant apie pinigus, jie yra ypač atsargūs. Investuojate tik tuo atveju, jei visiškai nekyla jokių problemų.

Šešetukai turi ryškų ritmo pojūtį. Taigi įprasta, kad jie pradeda muzikanto karjerą. Tai gali būti ir dainininko karjera, ir grojimas muzikos instrumentu. Jei jie gali dirbti meninį darbą, šeši yra laimingi.

6 numeris įsimylėjęs

Šešetukas iš tikrųjų ilgisi harmonijos ir ramybės. Nepaisant to, jis taip pat mėgsta tai pateikti nuožmiai. Tačiau svarbiausia yra tai, kad niekas ilgai nesipyksta, bet gali greitai išspręsti problemas. Buityje viskas turėtų vykti be problemų.

Tvarka yra pusė gyvenimo šešiems. Jiems taip pat svarbu, kad namai būtų gražiai įrengti. Kalbant apie pinigus, jie yra ypač atsargūs. Investuojate tik tuo atveju, jei visiškai nekyla jokių problemų.

Šešetukai turi ryškų ritmo pojūtį. Taigi įprasta, kad jie pradeda muzikanto karjerą. Tai gali būti ir dainininko karjera, ir grojimas muzikos instrumentu. Jei jie gali dirbti meninį darbą, šeši yra laimingi.

Faktai apie 6 numerį

Taigi, pavyzdžiui, Biblijoje skaičiaus 6 reikšmė reiškia šešias dienas, per kurias Dievas sukūrė pasaulį.

šiaurinio mazgo jungties mėnulio sinastrija

Tačiau viena iš mažiau teigiamų skaičiaus šeštas prasmių taip pat pasireiškia Šventajame Rašte, nes ji nurodo žmogaus silpnybę ir ydas. Įdomu tai, kad krikščionybėje šis skaičius yra susijęs su žvėries skaičiumi arba 666.

Tarote jo prasmė taip pat priskiriama ramybės atėjimui. Ją vaizduoja įsimylėjėlių laiškas didžiojoje arkanoje, kuris siekia ramybės ir harmonijos, kuri jiems visada būdinga. Fengšui skaičius šeštas yra susijęs su sėkme, laime ir tobulumu.

Taigi, pritaikytas erdvėms, šis skaitmuo atpažįsta eleganciją ir palankią aplinką geriems santykiams, pusiausvyrai ir ramybei pasiekti.

Santrauka

Pagal įstatymą, kurį Dievas davė senovės Izraeliui, dviem liudytojams reikėjo patvirtinti klausimo tiesą (Pakartoto Įstatymo 17: 6).

Panašiai vizijos ar teiginio pakartojimas patvirtino jos pagrįstumą ir saugumą.

Pavyzdžiui, kai Juozapas faraonui aiškino pranašišką sapną, jis pasakė: Dukart sapnavęs faraoną, Dievas patvirtina jo žodį (Pradžios 41:32, Mūsų žmonių Biblija). Dviejų ragų posakis, kurį Biblija vartoja kai kuriose pranašystėse, paprastai reiškia politinę galią, susidedančią iš dviejų sąjungininkų, tokių kaip medų imperija ir persų Danieliaus pranašystės (Danieliaus 8: 20, 21; Apreiškimas [Apreiškimas] 13). : 11).

Kaip trijų liudytojų parodymai galutinai įrodė kažko teisingumą, tris kartus pateiktas pareiškimas buvo skirtas pabrėžti ar išsiaiškinti problemą (Ezekielio 21:27, Apd 10, 9-16, Apreiškimo 4: 8; 8:13) ).

Sužinokite Savo Angelo Skaičių