Ką Biblijoje ir pranašiškai reiškia skaičius 10

Šis skaičius Biblijoje vartojamas 242 kartus, o dešimtasis žodis minimas 79 kartus. Dešimt yra žmogaus tobulumo skaičius. Vyras turi dešimt pirštų ant rankų ir kojų. Senas Abraomo tarnas, pasiimdamas žmoną Izaokui, pasiėmė dešimt kupranugarių, eidamas į Rebekos žemę.Atvykusi ten, Rebeka atnešė (vandens) visų savo kupranugarių. Tada tarnas padovanojo jam dvi apyrankes, kurios svėrė dešimt aukso ciklų.

Rebecca motina ir brolis norėjo, kad ji liktų su jais bent dešimt dienų (Pr 24, 55), prieš išvykdama vesti Izaoko. Vis dėlto Rebecca nusprendė nedelsiant išvykti.pasikartojančios svajonės apie ką nors

Ką Biblijoje reiškia 10?

Šioje gražioje istorijoje matome, kaip dešimtojo ženklai randami kaip eilinio tobulumo skaičius. Parabolėje apie dešimt mergelių (Mt.25) skaičius dešimt reiškia teisinį skaičių, būtiną žydų santuokai. Ana gimė prieš Samuelį; Vyras ją guodė sakydamas: „Ar aš ne geresnis už dešimt sūnų? (1 S.1: 8).Saliamono vienai dienai skirtą aprūpinimą sudarė trisdešimt ar tris kartus dešimt gražių miltų chorų ir šešiasdešimt ar šešis kartus dešimt miltų chorų; dešimt riebių jaučių, dvidešimt ar du kartus dešimt žolių jaučių, šimtas ar dešimt kartų dešimt avių ir kitų (1 Karalių 4:22).

Šventykloje ir Saliamono rūmuose visur matome dešimt įvairių pastatų dalių matavimų (1 R. 6-7 ir 2 Kr. 3-4). Dešimt Hamano sūnų pakabino ant kartuvių (Esteros 9:14).

Tai puikiai aiškina eilutę: Bet tie, kurie priklauso Kristui, savo aistromis ir norais nukryžiavo kūną (Galatams 5:24). Jei Hamanas yra kūno tipas, tai dešimt jo sūnų reiškia tobulą kūno pasireiškimą jo aistrose ir geismuose. Išmintis sustiprina išmintingą daugiau nei dešimt mieste galingų žmonių (Eccl 7:19). Nenorėdamas būti užterštas karaliaus maistu, Danielis paklausė eunuchų galvos: Aš prašau jus dešimt dienų išbandyti savo tarnus ir duoti mums valgyti daržovių ir gerti vandens (Dan 1, 12). ).Po dešimties dienų jų išvaizda buvo geresnė ir jie buvo tvirtesni nei visi kiti jaunuoliai.

Dešimt raupsuotųjų Jėzus apvalė, tačiau tik vienas iš jų grįžo jam padėkoti. Tada Jėzus paklausė: “Argi ne tie, kurie buvo apvalyti? O devyni kur jie? (Luko 17:17). Buvo išgelbėtas puikus skaičius nusidėjėlių; Kiek pagyrų ir padėkų aukojama Viešpačiui?

Dešimt psalmių prasideda žodžiu Hallelujah (Ps 106, 111, 112, 113, 135, 146, 147, 148, 149, 150). Vaizdingai kalbant, juos galėjo dainuoti dešimt raupsuotųjų, kuriuos Viešpats išgydė (Luko 17). Izraelio vaikų išpirkimas buvo lygus dešimčiai gerų, taigi buvo pripažinta ir tai, ko Dievas teigė, ir tai, ką žmogus turėjo duoti (Iš 30, 12–16; Sk 3, 47). Dešimt Izraelio maištų prieš Dievą dykumoje (Skaičių 14:22) žymi visišką senosios izraelitų kartos nesėkmę.Palapinė dešimt kartų minima kaip liudijimo palapinė. Šventovės pagrindai buvo šimtame talentų sidabro (10 × 10) (Iš 38, 27). Palapinės stalai buvo dešimties uolekčių ilgio. Kieme buvo dešimt drobinių užuolaidų, o vakarinėje kiemo pusėje - dešimt stulpų (Iš 26, 1; 26:16; 27:12).

Dešimt kartų Biblija kartoja šiuos pavadinimus: 1. Abraomas, Abraomas (Pr 22, 11); 2. Jokūbas, Jokūbas (Pr 46, 2); 3. Mozė, Mozė (Išėjimo 3: 4); 4. Samuelis, Samuelis (1 Sam 3, 10); 5. Marta, Marta (Luko 10:41); 6. Simonas, Simonas (Luko 22:31); 7. Saulius, Saulius (Apd 9, 4); 8. Viešpatie, Viešpatie (Mt.7: 21, 22; 25:11; Luko 6:46; 13:25); 9. Eloi, Eloi (Morkaus 15:34, Mt 27:46, Ps 22, 1); 10. Jeruzalė, Jeruzalė (Mato 23:37, Luko 13:34).

Reikšmė ir simbolika

Ar ieškote informacijos apie skaičiaus 10 reikšmę pagal numerologijos ir kabalizmo išvadas? Na toliau skaitykite, nes mes jums viską pasakojame apie šį skaičių žemiau. Skaičius dešimt reiškia pilnatvę, tikslumą, virtuoziškumą. Žodžiu: tobulumas.

Jau senovės tautos suskaičiavo ant rankų pirštų ir, pasiekusios dešimt, sugrupavo daugiklius.

Nors pirmieji vadinamąjį bazinį dešimtuką matematikoje naudojo egiptiečiai, Pitagoro filosofijoje skaičius dešimt buvo laikomas tobulumo sinonimu, susijusiu su Aukščiausiaja Esybe.

Taigi tetraktys arba trikampė figūra, suformuota iš dešimties taškų, suskirstytų į keturias eilutes (kurių kiekvienoje eilė sunumeruota nuo vieno iki keturių taškų), buvo pagrindinis mistinis Pitagoro religijos simbolis.

Šiuo metu, naudojant dešimtainę sistemą, bet kurią sąskaitą paprastai organizuojame dešimties grupėmis, įpratusios naudoti rankų pirštus.

Taro tarpe skaičių dešimt žymi garsusis likimo ratas, o tai reiškia, kad kiekvienas posūkis suteikia naują galimybę gyventi.

Todėl dešimtojo skaičiaus reikšmė siejama su dideliu pajėgumu pasiekti viską, ką siūlo tie, kurie su juo susitinka, prisiimdami visą riziką, kurią patiria savo kelyje savo tikslams pasiekti.

Šie žmonės viską padarys su šimtu procentų pastangų, kitaip jie nieko nepadarys. Galima sakyti, kad jo maksimumas yra viskas arba nieko.

Matematikas Leibnizas teigė, kad numeris vienas, kaip vienybės simbolis, reiškia Dievą, o nulis - nieką, taigi padarė išvadą, kad Dievas sukūrė Visatą iš nieko.

Krikščionybėje skaičius dešimt pasikartoja nesuskaičiuojamose situacijose: Dešimt įsakymų, dešimt marų, ištikusių Egiptą ... Be to, dešimt yra protėviai, kuriuos Adomas ir Nojus dalijasi, taip pat yra dešimt tarp Nojaus ir Abraomo.

Hebrajams Yod, kuris yra lygus dešimčiai, yra pirmoji raidė, formuojanti Dievo vardą. Panašiai ir šiuo metu dešimt yra nustatyta kaip aukščiausia nata įprastoje skalėje nuo nulio iki 10, tai yra tobulumas.

Kitos labai įdomios reikšmės, kurias galėtume pabrėžti, yra skaičiaus 1 reikšmė ir jo svarba numerologijoje. Be to, galite toliau tyrinėti skaičius ir sužinoti, ką reiškia skaičius 2? Mūsų skaitiniame žodyne.

svajoti likti už nugaros

Numeris 10 įsimylėjęs

Su šiuo skaičiumi susiję žmonės yra stiprūs ir ryžtingi. Energingas Daug kartų charizmatiškas. Dėl šių teigiamų savybių jiems dažniausiai pavyksta viskas, ką jie nori padaryti.

Kartais ir dėl tos asmenybės dalies, kuri juos veda prie visko ar nieko, jie nori nebaigti pradėto dalyko ir tai yra būtent dėl ​​neįveikiamos baimės nesugebėti kažko tinkamai užbaigti. Įveikę šią baimę, dešimt žmonių tampa neįveikiami.

Faktai apie 10 skaičių

Mūsų svajonės labai dažnai turi simbolinę prasmę ir gali daug ką atskleisti apie mus ir mūsų asmenybę. Prasmingiausi sapnai visada apima tuos, kuriuose skaičiai vaidina svarbų vaidmenį.

Taigi skaičius 10 taip pat yra svarbus svajonių įvaizdis. Sapne galime jį pamatyti kaip užrašytą skaičių ant popieriaus lapo ar sienos.

Kartais mes taip pat turime objektą dešimteriopai vykdydami arba pakartojame tam tikrą veiksmą dešimt kartų iš eilės.

Bet kaip tiksliai aiškinamas šis sapno simbolis? Ką reiškia skaičius 10 sapne?

Iš esmės skaičiai sapne gali būti pasąmonės žinia. Šiuo atveju jie dažnai nurodo svarbius duomenis, kurie grasina pamiršti atitinkamą asmenį. Gal artimam žmogui netrukus, kito mėnesio 10-ąją, bus gimtadienis? O gal yra svarbus verslo susitikimas?

Svajotojas turėjo greitai pradėti pabudęs galvoti apie tai, ką išsvajotas dešimtukas norėjo jam paskambinti. Labiausiai tikėtina, kad jis galės tai prisiminti laiku. Be to, užrašytas skaičius 10 gali būti svajonių simbolis naujai pradžiai.

Galbūt ji svajojo ant popieriaus lapo arba buvo matematikos pamokų rezultatas ir atsistojo ant lentos. Tuomet suinteresuotas asmuo persitvarko gyvenime ir kuria naujus savo ateities planus. Jis nori pasimokyti iš savo jau įgytos patirties.

Jei sapne jis save mato dešimt kartų ir tą patį daiktą priešais save, tai yra ženklas, kad jo valia keistis atsiranda dėl ankstesnio kasdienio chaoso. Svajoti užaugo iki paskutinių įvairių reikalų per galvą. Dabar jis nori išvengti šio perteklinio reikalavimo.

Kita vertus, jei sapne jis dešimt kartų atkartoja daiktą, paprastai yra priešingai: šiuo atveju sapno simbolis skaičius 10 rodo, kad jis nori išvengti monotonijos, kuri atsirado. Nukentėjęs asmuo nori daugiau įvairovės ir iššūkių savo ateičiai.

Santrauka

Dešimt yra dvigubos atsakomybės Dievo ir žmogaus kryptimi skaičius. Vyras buvo atsakingas prieš įstatymą laikytis dešimties įsakymų ir būti Dievo liudytoju.

Mozės dienomis Egiptui ir faraonui teko dešimt marų (Iš 7, 12). Boazas paprašė dešimties miesto vyresniųjų vyrų tarnauti kaip liudytojams, kad jis yra Rutos atpirkėjas (Rt 4, 2).

Luko 19 skyriuje dešimt tarnų iš savo viešpaties rankų gavo dešimt minų, kad su jais derėtųsi. Vienas iš jų dešimt kartų daugiau atidavė jam patikėtai kasyklai, už kurią apdovanojo dešimties miestų valdžia.