Saulės aikštės Jupiterio sinastrija

Sužinokite Savo Angelo Skaičių

Žmonės nuo senų senovės naudoja astrologiją, norėdami nustatyti mūsų ateitį ir asmeninius žmonių bruožus.Jie jau seniai suprato, kad planetos daro didelę įtaką žmonėms ir jos daro įtaką tiek jų charakteriui, tiek likimui.

Planetų padėtis kažkieno gimimo metu suteikia daug informacijos tuo klausimu ir jas turi aiškinti tik kvalifikuotas astrologas.

Astrologijoje yra įvairių būdų, kurie iššifruoja planetų mums duotus ženklus, ir dažniausiai naudojamas kažkieno charakteriui ir pagrindiniams bruožams nustatyti yra planetų analizės ženkluose, namuose ir jų daromuose aspektuose technika.

Norint atlikti pažangius tyrimus ir žvelgti į ateitį, naudojamos progresijos ir perėjimai, taip pat kitos technikos.

Aspektai yra labai svarbūs nustatant detales apie kažkieno gyvenimą ir charakterį. Jie gali suteikti supratimą apie asmens prigimtį, pomėgius ir pasirinkimus, kuriuos jis greičiausiai padarys.

Pagrindinės progresijos ir tranzitai, suaktyvinantys planetas planetoje, sukelia reikšmingus gyvenimo įvykius, kurie sukuria žmogaus likimą.

Aspektai gali būti svarbūs ir nedideli, taip pat harmoningi ir blogi. Pagrindiniai aspektai yra svarbiausi.

Jie yra jungtukas, kvadratas, trejetas, sekstilas ir opozicija. Kvadratai yra pagrindiniai blogo pobūdžio aspektai. Jie susidaro, kai planetos yra 90 laipsnių atstumu.

Šie aspektai sukuria kliūtis ir konfliktus bei kitas problemas žmogaus gyvenime arba tarp žmonių, kurių planetos yra susijusios su kvadratiniu aspektu.

Jo pobūdis yra iššūkis ir jo poveikiui neutralizuoti reikia daug pastangų.

Sinastrija

Astrologija naudojama ne tik analizuojant atskirus veikėjus ir jų likimą. Jis taip pat naudojamas analizuoti santykius ir jų ilgalaikį potencialą. Astrologijos technika, naudojama tokiai analizei, yra sinastrija.

Sinastrija gali nustatyti, ar du žmonės yra suderinami ir kokios yra problemos, su kuriomis jie greičiausiai susiduria savo santykiuose.

Astrologai, lygindami dviejų žmonių gimimo diagramas ir taikydami skirtingas metodikas, kad nustatytų jų tarpusavio įtaką vienas kitam, gali daug pasakyti apie jų suderinamumą ir tikimybę, kad santykiai bus ilgalaikiai.

Tai gali nustatyti problemas, kurios egzistuoja ar gali kilti tarp partnerių, taip pat patarti, kaip šias problemas galima išspręsti, jei įmanoma. Sinastrija gali nustatyti, ar santykiai bus harmoningi, ar kupini konfliktų.

„Synastry“ remiasi idėja, kad kai žmonės sąveikauja su savo gimimo žemėlapiais, sąveikauja planetos jų gimimo diagramose.

Analizė gali būti paprasta, tačiau ji taip pat gali būti gilesnė ir apimti progresus, tranzitus ir įvairių tipų diagramas, kad būtų išgauta kuo daugiau informacijos ir išsamiau aprašyta sąsaja.

Pagrindinę santykių analizę sudaro aspektų analizė tarp partnerių planetų, taip pat vieno partnerio planetų išsidėstymas kito partnerio diagramoje ir atvirkščiai.

Partnerio planetos išsidėstymas kitame partnerio gimimo diagramoje gali parodyti sritis, kuriose asmeniui, kuriam priklauso gimimo diagrama, paveiks jų partneris.

Aspektai tarp partnerių planetų rodo energijos srautą tarp dviejų žmonių ir atskleidžia, ar jų santykiai bus lengvai tekantys, ar užpildyti kliūtimis ir konfliktais.

Jei partnerių planetų aspektai vyrauja harmoningai, santykius tikrai užpildys supratimas, bendradarbiavimas, atjauta ir meilė. Partneriai nuoširdžiai rūpinasi vienas kito gerove.

santuokos linija ant delno

Jei aspektai yra sudėtingo pobūdžio, santykiai greičiausiai bus išbandymas abiem partneriams ir įsipareigojimams.

Jie turės įdėti daug pastangų ir kantrybės, kad šie santykiai veiktų, ir įveikti akivaizdžius tarp jų egzistuojančius simbolių skirtumus. Iššaukiantys aspektai dažnai sukuria toksiškus santykius, kurie sunaudoja partnerio energiją.

Saulė - pagrindiniai bruožai

Saulė yra pagrindinis mūsų energijos šaltinis ir prielaida gyvybei Žemėje. Saulė yra mūsų Saulės sistemos centre, o jos masė yra 330 000 kartų didesnė nei Žemės planetos.

Kaip ir dauguma planetų, Saulę daugiausia sudaro vandenilis ir helis. Paprastai manoma, kad Saulė susiformavo maždaug prieš 4,6 milijardo metų.

Dėl savo svarbos Saulė nuo seniausių laikų buvo garbinama daugelio kultūrų.

Astrologijoje Saulė simbolizuoja gyvybę, energiją, gyvybingumą, sąmoningumą, gyvybės jėgą, valią. Tai atskleidžia mūsų gyvenimo tikslą. Saulė simbolizuoja mūsų gyvybingumą ir parodo, koks didelis yra mūsų ego. Tai taip pat reprezentuoja mūsų racionalią asmenybės pusę.

Kai Saulė yra aiškiai įtraukta į kažkieno gimimo diagramą, tai sukuria asmenį, kuris yra kupinas ryžto ir valios sėkmingai. Žmogus yra energingas ir žino, kur jis linksta gyvenime.

Stipri saulė daro žmogų energingą, kūrybingą ir ryžtingą. Kai kuriais atvejais Saulė, akivaizdžiai įtraukta į asmens gimimo diagramą, sukuria asmenį, kuris yra labai savimi ir egoistas.

Saulės ženklas suteikia mums užuominų apie žmogaus gyvenimo tikslą ir jo asmenines savybes. Tai taip pat parodo, kaip asmuo daro įtaką kitiems. Kad Saulė galėtų keliauti per vieną Zodiako ženklą, reikia maždaug 30 dienų.

Saulė valdo Liūto ženklą ir šiame ženkle jis yra pats stipriausias. Jis taip pat stiprus Avine, kuris yra ženklas, kur Saulė yra išaukštinta.

Saulė yra ambicijų, pažangos, iniciatyvos, veiksmo, arogancijos, ego, šlovės, autoriteto, pasitikėjimo, sveikatos, galios, pasitikėjimo savimi, savigarbos, tuštybės, sėkmės, turtų ir kt. Valdovė. turtingi žmonės. Saulė taip pat valdo vyrus.

Gimimo diagramos saulė atskleidžia tai, kas mus motyvuoja, ir parodo, kur yra mūsų dėmesys gyvenime.

Saulė gali nurodyti dalykus, kuriuos mes laikome svarbiausiais savo gyvenime. Saulė yra ryžtingumo, drąsos, atsidavimo ir motyvacijos simbolis. Savo neigiamais bruožais Saulė simbolizuoja egoizmą, savanaudiškumą ir polinkį girtis.

Jupiteris - pagrindiniai bruožai

Jupiteris laikomas didžiausia Saulės sistemos planeta. Jupiterio sudėtis daugiausia yra vandenilis ir trūksta paviršiaus. Šis vardas kilęs iš senovės Romos dievų karaliaus.

Jupiteris buvo dangaus ir karo dievas. Jis buvo gerbiamas kaip viena svarbiausių dievybių iki krikščionybės pakilimo ir senų pagoniškų įsitikinimų pakeitimo.

Nuo seniausių laikų Jupiteris buvo laikomas pasisekusia planeta. Buvo manoma, kad tai įneša sėkmę ir turtus į žmogaus gyvenimą. Jupiteris vis dar turi šią simboliką.

Tai simbolizuoja klestėjimą, plėtrą, gausą, didėjimą, turtus, prabangą, prabangų gyvenimo būdą, sėkmę, finansines institucijas, pasisekusias galimybes, laimę, džiaugsmą, malonumus, optimizmą ir panašius dalykus.

Jupiteris valdo aukštąsias žinias, studijas, universitetus, profesorius ir dvasingumą. Jis valdo tolimas keliones ir svetimas kultūras. Tai taip pat valdo užsieniečius.

Jupiteris valdo Šaulį ir kartu valdo Neptūną. Jis išaukštintas Vėžyje. Šiuose ženkluose Jupiteris turi daugiausiai jėgų. Ožiaragyje ši planeta krenta ir jos energija yra užblokuota. Kai jis yra gerai įtrauktas į gimimo diagramą, tai laikoma tikra palaima.

Jupiteris naudingais aspektais sukuria nuostabias sėkmės ir svajonių įgyvendinimo galimybes. Paprastai tai suteikia žmogui finansinį stabilumą ir gausą.

Blogais aspektais Jupiteris nekuria nelaimių (bent jau ne visą laiką).

Kai Jupiteris kelia iššūkių aspektus su kitomis planetomis, tai dažnai sukelia kliūtis ir kliūtis su Jupiteriu susijusiuose dalykuose, pavyzdžiui, finansuose ar kelionėse. Blogi Jupiterio aspektai kartais gali prarasti pinigus, o blogesniais atvejais - bankrotą.

Šie žmonės dažniausiai susiduria su kliūtimis kurdami savo finansinį saugumą ir dažnai kovoja su pinigais.

Jupiteris keliauja per tą patį ženklą per vienerius metus, o tai reiškia, kad visi tais metais gimę žmonės turi tuos pačius bruožus.

Jupiterio analizė visada turėtų būti atliekama nurodant ženklą, kuriame jis yra, taip pat namą gimimo schemoje ir jo pateiktus aspektus.

Saulės aikštės Jupiterio sinastrija

Kvadratinis Saulės ir Jupiterio aspektas sinastrijoje nėra tas aspektas, kuris apskritai galėtų padaryti daug žalos.

Kadangi tiek Saulė, tiek Jupiteris yra sėkmės ir turto valdytojai, taip pat atlaidumas ir savo norų įgyvendinimas, šis aspektas gali sukelti porai pernelyg daug ką. Kaip pora jie gali būti pasirengę daryti tai, ko paprastai nedarytų kaip individai.

Pavyzdžiui, jie gali būti linkę išleisti pinigus brangiai dovanoms vienas kitam, kelionėms ir kitiems malonumams, kuriuos patirs poroje, ir įprastomis aplinkybėmis jie to nepateiks sau kaip asmenims.

Šiuo aspektu kyla pavojus, kad niekas netrukdo kitai pusei daryti kvailų dalykų. Jie gali būti užklupti akimirkos ir vėliau gailėtis, tačiau kaip tik šis aspektas ir veikia.

Šiems santykiams netrūksta optimizmo ir džiaugsmo. Jiems patinka daryti viską kartu, nors Saulę kartais gali varginti Jupiterio neatitikimas ir atsisakymas prisitaikyti prie bet kokių taisyklių, net ir tų, kurias Saulė bando primesti.

Ši situacija pasitaiko nedažnai, tik tais atvejais, kai partnerio Saulė yra nukentėjusi nuo kitų planetų ir priverčia Saulę įsisavinti ir dominuoti, labai reikalaujant kontroliuoti kitus, ypač jų partnerį.

Šie du turi galią palaikyti vienas kitą sunkiais laikais. Jie abu atsisako pasiduoti sunkiais laikais ir visada ieško priežasčių pakelti galvą ir būti laimingi. Tai jiems labai padeda įveikti sunkumus, su kuriais susiduria poroje.

Kai kuriais atvejais juos abu gali apimti noras pradžiuginti vienas kitą ir jie pamiršta visa kita, net savo kasdienybę. Tiek Jupiteris, tiek Saulė gali būti linkę į dideles išlaidas, o tai gali pakenkti santykių biudžetui.

Šie du žino, kaip mėgautis gyvenimo malonumais, tačiau jie dažnai peržengia savo entuziazmą ir norą linksmintis.

Jie abu mėgsta prabangius daiktus ir gyvenimo būdą, kuris gali būti problema, jei neturi pakankamai priemonių jiems aprūpinti. Kraštutiniais atvejais šie du gali pradėti skolintis pinigus ir įsiskolinti, kad ir toliau užtikrintų savo nerealų prabangų gyvenimo būdą.

Šis aspektas veikia taip, kad pastūmėja žmones veikti kartu, ko paprastai nedarytų, ir tai gali sukelti daug galvos skausmo abiem.

Santrauka

Kvadratas tarp vieno žmogaus Saulės ir kito žmogaus Jupiterio nėra aspektas, galintis pakenkti nė vienam jų gyvenimui, tačiau tikrai pakenkti jų finansams.

Šis aspektas kažkaip įkvepia abu žmones veikti poroje, ko paprastai nedarytų vieni; tai paprastai reiškia jų leidimo įpročius ir norų vykdymą.

Tiek Saulės žmogus, tiek Jupiteris mėgsta leisti pinigus savo malonumams ir abu mėgsta prabangą. Kai jie yra pora, šis aspektas įkvėps juos leisti pinigus vienas kitam ir abipusiams malonumams.

Šio aspekto rezultatas daugiausia priklausys nuo individualių abiejų partnerių horoskopų ir bendros jų finansinės padėties.

Blogiausiais atvejais šis aspektas gali paskatinti porą per daug išlaidauti ir pakenkti jų finansiniam saugumui ir ateičiai. Tai ne visada tiesa, tačiau daugeliu atvejų taip yra.

Šis aspektas kai kuriose situacijose gali sukelti Saulės dirginimą, paprastai kai jo Saulė yra nukentėjusi taip, kad šis asmuo turi dominuojantį ir kontroliuojantį pobūdį. Tokiu atveju jie gali bandyti dominuoti Jupiteryje, tačiau nesėkmingai ar be jokios sėkmės.

svajojau radau pinigus

Neabejotinas Jupiterio elgesys ir jų atsisakymas kažkam įsipareigoti gali būti labai erzinantis Saulės žmogų kai kuriose situacijose.

Sužinokite Savo Angelo Skaičių