Saulė 9-ajame name - prasmė, sinastrija

Sužinokite Savo Angelo Skaičių

Saulės simbolika yra įvairi ir sudėtinga, kaip ir saulės šviesa yra pilna priešingų dalelių. Jei tai nebuvo laikoma dievybe, Saulė naudojama kaip dievybės simbolis.

Daugelyje kultūrų Saulė yra aukščiausia dieviškoji jėga. Kai kuriose genčių sistemose Saulė atstoja aukščiausio, visagalio dievo akį.

Saulė yra „gera“ akis, visa matanti ir graži, tačiau ji taip pat gali sudeginti žemę ir sukelti mirtį. Bet kokiu atveju Saulė yra galinga, nuostabi ir, svarbiausia, gyvybiškai svarbi mūsų egzistencijai.Pavyzdžiui, Platonas naudoja Saulę kaip viso to, kas gera, atspindėjimą žmogaus akyje matomuose dalykuose. Tekanti Saulė, pagal kai kurias tradicijas, yra susijusi su gyvenimu ir gimimu, tačiau besileidžianti Saulė yra susijusi su mirtimi ir požemiais.Daugumoje tradicijų Saulė yra laikoma pagrindine gyvybę suteikiančia jėga, kas yra tiesa. Mes neįsivaizduojame gyvenimo žemėje be Saulės.

Saulė yra šviesos, šilumos ir gyvybės šaltinis. Jo spinduliai atspindi dangiškąjį ar dvasinį poveikį, kurį gauna žemė. Saulės ikonografijoje jos spinduliai yra tiesūs arba banguoti, o tai reiškia simbolinį šviesos ir šilumos vaizdavimą.

Tai taip pat galėtų būti suprantama kaip šviesos ir lietaus, kurie yra jangas ir jinai, ir abu gyvybę teikiantys reiškiniai, kylantys iš dangaus virš mūsų galvų, vaizdavimas.Saulės spinduliai padaro daiktus matomus; dėl nepilnametio ir pagrindinio plano. Saulė ne tik išneša daiktus į šviesą, kad galėtume juos pamatyti, bet ir Saulė atspindi mūsų požiūrio išplėtimą, matuojant erdvę. Mes matuojame erdvę pagal Saulę.

Hinduistiniai tekstai mano, kad Saulė yra viso gyvenimo, viso egzistuojančio šaltinis, visko pradžia ir pabaiga. Williamo Blake'o architektas, pavaizduotas kaip matuojantis dangų ir žemę naudojant slankmatį, taip pat siejamas su Saule.

Mes taip galėtume tęsti per amžius. Be abejo, Saulė yra galinga ir labai prasminga jėga žmogaus gyvenime. Ką tai reiškia astrologijoje?Saulė yra svarbiausia astrologinė planeta. Tai atspindi mūsų charakterį, temperamentą ir pagrindinius asmenybės bruožus. Tai atspindi mūsų užmojus, tikslus, reputaciją, vientisumą ir pasitikėjimą savimi.

Astrologinė saulė yra tikrasis, pasireiškiantis aš, viskas, ką kiti taip pat matytų apie žmogų. Tai šlovinga planeta, valdanti Liūto ženklą.

Saulė yra vyriško principo planeta ir pirmoji iš asmeninių planetų. Tai atstovauja autoritetui, garbei, orumui, narsumui, narsumui, kilnumui.

Atsižvelgiant į jo padėtį ir aspektus gimimo diagramoje, šios savybės gali būti teigiamiausios arba sugadintos.

Astrologiniai namai - prasmė

Kalbėsime apie vieną konkrečią Saulės padėtį gimimo diagramoje ir sinastrijoje - apie Saulę devintajame name. Kas yra astrologiniai namai ir kaip juos veikia planetos? Pirma, astrologiniai namai yra laukai gimimo schemoje.

Kiekviena astrologinė schema suskirstyta į dvylika namų, kuriuos valdo zodiako ženklai (po keturis kvadratus suskirstyti į tris skyrius - namus). Kiekvienas astrologinis namas atspindi gyvenimo aspektą.

Namai yra suskirstyti į tris pagrindines kategorijas ir juos taip pat galima būtų suskirstyti į keturis esminius elementus - Ugnį. Žemė, oras ir vanduo. Namai gali būti kampuoti, žymintys veiklą ir nagrinėjantys dabartį.

Tai pirmas, ketvirtas, septintas ir dešimtas namas, kurį valdo Avinas, Vėžys, Svarstyklės ir Ožiaragis.

Sekantys yra kita grupė ir jie yra apie pastovius išteklius, kuriuos valdo fiksuotos kokybės zodiako ženklai - Skorpionas, Jautis, Liūtas ir Vandenis. Tai buvo antras, penktas, aštuoni ir vienuoliktas namas.

Trečias ir paskutinis yra kadentiniai namai, kurie yra susieti su tuo, kas vyksta prieš veiklą. Juos valdo kintantys Dvynių, Šaulio, Mergelės ir Žuvų ženklai. Jie yra trečias, šeštas, devintas ir dvyliktas namas. Namų grupės pagal elementus yra skirtingos.

Priešgaisriniai namai yra pirmas, penktas ir devintas, juose kalbama apie tapatybę ir požiūrį į gyvenimą.

Žemės namai yra antras, šeštas ir dešimtas namas. Jie yra apie materialųjį gyvenimo aspektą ir mūsų poreikius. Oro namai yra trečias, septintas ir vienuoliktas, susijęs su socialiniu ir intelektualiniu.

Vandens namai yra ketvirtas, aštuntas ir dvyliktas namas, juose kalbama apie sielą ir mūsų emocijas.

Astrologiniai namai ir juos veikiančios planetos pasakoja apie tai, kokia dinamiška būtų tam tikra jūsų gyvenimo sritis. Kai viename name turite daugiau planetų, ši jūsų gyvenimo sritis akivaizdžiai bus dinamiška.

Tačiau namai, kuriuose nėra planetų, nelieka neveikiantys; negali būti taip, kad pažodžiui nieko niekada neatsitiks.

Jei taip būtų, namo valdovo pozicija apibrėžtų apraišką toje konkrečioje gyvenimo srityje.

Astrologiniai namai yra tik išsamaus astrologinio skaitymo elementas. Atskiri pavaizduoto diagramos elementai niekada nesuteikia jums pilno vaizdo, tačiau padarykite galvosūkio gabalėlį, kuris jūsų gyvenimą paverčia ypatingu ir unikaliu.

Devintasis astrologijos namas - 9-asis astrologijos namas

Devintasis astrologinis namas priskiriamas kadentinių namų kategorijai ir taip pat yra vienas iš Ugnies namų. Priešgaisriniai namai yra veiklos namai, skirti spręsti dabarties momentą.

Tai entuziazmo, idealų, ambicijų, žvilgsnio į savo ateitį namai. Stiprus tikėjimas ir pasitikėjimas savimi priklauso nuo šių namų ir visiškai priešingo jų - tikėjimo ir pasitikėjimo stokos. Tai idėjų ir idealų namai, projektuojami į dabartinį momentą.

ką reiškia, kai ant tavęs nusileidžia boružė

Šie namai yra gyvenimo gyvenimo patirtis. Todėl tai jūsų tapatybės ir požiūrio į visą gyvenimą namai, pati jo samprata. Šiuo atžvilgiu devintieji namai yra linkę į dvasinę patirtį, filosofinę perspektyvą.

Mūsų vizija ir pasaulio patirtis yra susiję su šiais namais, kurie taip pat susiję su kelionėmis į kitas šalis, su kitų patirtimi.

Kaip kadentinis namas, jis yra priešingas trečiajam namui (atstovaujantis trumpoms kelionėms, mokymuisi, bendravimui, santykiams su broliais ir seserimis).

Devintieji namai dar vadinami išminties namais, nes jie siejami su kilniais darbais, su dorybe, su aukštuoju išsilavinimu, mokslo atradimais ir pasiekimais. Devintieji namai taip pat laikomi gėrio ir laimės lauku, paprastai siejamu su religingumu ir dvasingumu.

Devintieji namai yra susiję su ekstrasensu ir pranašais. Tai susiję su sėkme, ypač profesine sėkme ir pasiekimais. Devintasis namas taip pat yra susijusi su kelionėmis ir bylinėjimusi.

Neigiama devintojo namo pusė yra ta, kad ji paprastai siejama su romantinių santykių problemomis. Kitose ištraukose pamatysime, kaip Saulė sąveikauja su šiuo astrologiniu lauku.

Saulė 9-ajame name - tolerancijos patirtis

Saulė devintajame name nurodo asmenį, kuris nuolat dirba savęs tobulinimo srityje. Jų tobulėjimo ir jų perspektyvos praplėtimo procesas yra amžinas srautas.

Šie žmonės yra nepaprastai atviri pasaulio įvairovei, ypač kalbant apie kultūrinę įvairovę.

Jie sugeba pamatyti, atpažinti, žavėtis ir gerbti žmonių skirtumus. Jie tolerantiški, trokšta patirti pasaulį ir visus jo kampus.

Devintasis namas, kaip tolimų kelionių namas, gerai atitinka aktyvią, kilnią Saulę. Šiems žmonėms patinka keliauti po pasaulį ir susitikti su naujais žmonėmis, atrasti naujas kultūras.

Jie pripažįsta vien tik žmonių ir jų pačių modelius, panašumus ir skirtumus. Jie jaučia didelį poreikį keistis patirtimi, dalytis savaisiais su pasauliu.

Jų tolerancijos lygis yra nuostabus; daugelis niekada negalėjo to gauti. Žmonės su saule devintame name sugeba toleruoti net tai, ko niekada negalėjo suprasti, nes yra pasirengę priimti kitus tokius, kokie jie yra.

Jie tikrai nori sužinoti apie visus ir viską, gilintis į tai, tačiau, susidūrę su niekuo nesuprantamais dalykais, jie greičiausiai priima tokį, koks yra, tada atmeta ir atsisako.

„Devintojo namo saulės“ žmonės yra nuostabiai atviri, o tai leidžia jiems atpažinti ir mėgautis daugybe gražių dalykų gyvenime, kuriuos kiti praleistų ar suprastų kaip savaime suprantamą dalyką. Jie turi ypatingą jausmą pastebėti mažus stebuklus gyvenime, kurie vis ieško, mokosi.

Šie žmonės, ko gero, yra labiausiai atviri pasaulinės įvairovės grožio idėjai. Devintojo namo saulės žmonėms šis pasaulis yra neįtikėtinas patirties šaltinis.

Saulė devintame name - taikdariai

Jų įspūdinga tolerancija ir atvirumas turi dar vieną mielą pusę. Šie žmonės tiki gerumu ir siekia harmonijos pasaulyje.

Jie norėtų, kad žmonės neįveiktų savo išankstinių nuostatų ir pamatytų dalykus tokius, kokie yra, ir mėgaujasi žemiškais malonumais, be jokių minčių. Tai įspūdingai optimistiški žmonės, turintys didelę, pribloškiančią ryškią ir teigiamą aurą.

Jie sužino apie skirtingas kultūras ir žmones, kad įgyvendintų tą harmoniją. Jų žinios yra vertingos tik tuo atveju, jei sugeba jas konstruktyviai panaudoti, todėl mato tai padaryti.

„Devintojo namo saulės“ žmonių entuziazmas dėl šių dalykų yra toks stiprus, kad kiti mielai juos sektų. Jų optimizmas yra beveik užkrečiamas. Šie regintys asmenys lengvai įkvepia kitus.

Jų sugebėjimas rasti kelią į kiekvieno širdį yra nuostabus ir tai atsiranda natūraliai. Kiti žmonės juos dažnai mato kaip įkvepiančius pavyzdžius.

Jie paprastai neprieštarauja šlovinimui ir vadovavimui, jie džiaugiasi, kad kiti pažadino žmogiškumo jausmą ir toleranciją. Jie linki ramybės, meilės ir harmonijos visiems.

Saulė 9-ajame name - nepataisomi idealistai

„Devintojo namo saulės“ žmonės yra nepataisomi idealistai. Jų optimizmas ir gebėjimas visada matyti kituose gėrį turi ir gerąją, ir blogąją pusę.

veneros trigrašio saturno sinastrija

Žinoma, tai taip puiku ir pozityvu, o kai kuriais atžvilgiais drąsu tikėti, kad žmonės iš esmės yra geri.

Tačiau jie dažnai pasiilgsta antrosios pusės arba apsimeta, kad jos nemato, nes tai neatitinka jų idealistinio modelio. Jie kartais atsisako įžvelgti neigiamą daiktų pusę.

Puiku, kad jie visada nori matyti kitus. Pavyzdžiui, jei jie susitinka su žmogumi, su kuriuo labai sunku susitvarkyti, jie sugeba įveikti pastarojo klaidas ar netinkamą, nemalonų elgesį ir įžvelgia jų gerąsias puses.

Daugelis net nebandytų. Nuostabu turėti idealų ir būti tokiems viltingiems ir optimistiškiems, kol tai nesusipainioja tavo tikroviškoje akyje.

Vienintelis dalykas, galintis juos sulėtinti, yra tai, kad jie iš tikrųjų atsisako daugelio dalykų. Mes sakėme, kad „Devintojo namo saulės“ žmonės yra labai atviri ir tolerantiški. Na, taip, bet ne. Tai savisaugos mechanizmas.

Kadangi jie iš tikrųjų daug žino apie pasaulį ir jo veikimo būdą, juos lengva atmesti kitus, nesutinkančius su jų pažiūromis ir įsitikinimais. Jų idealai galėtų juos įstrigti.

Saulė devintame name - sinastrija

Kai Saulė yra kito devintajame name, ji imituoja susidomėjimą aukštuoju mokslu, filosofiniais klausimais, religija ir dvasingumu apskritai.

Saulė yra dominuojantis agentas, kuris kuria, įtvirtina ir primeta savo filosofiją, religinę idėją ar įsitikinimus tam tikrais klausimais.

Tai gali būti įkvepianti ir vairuojanti, tačiau Saulė taip pat yra autoritetingas principas, kuris gali labai sutrikdyti lauko savininką.

Lauko savininkas iš Saulės partnerio paprastai prašo patvirtinti arba patvirtinti savo įsitikinimus ir įsitikinimus. Daugeliu atvejų tai yra santykiai, pažymėti bendrais idealais.

Saulė veikia devintojo namo savininką ir keičia jų įsitikinimus, atverdama naujus horizontus, naujas galimybes mokytis ir augti. Saulė gali būti nepaprastai motyvuojanti kitam, praplėsti jo perspektyvas ir pažadinti jose nuotykių nuotaiką.

Sužinokite Savo Angelo Skaičių