Saturnas 7-ajame name

Sužinokite Savo Angelo Skaičių

Astrologija yra labai svarbi informacijos apie žmones ir situacijas priemonė, kurios negalima ignoruoti. Astrologija suteikia mums informacijos, kurios kitaip negalėtume atrasti.

Tai gali mus informuoti apie žmonių asmenybes, jų tikslus ir interesus, pageidavimus, kliūtis, su kuriomis jie gali susidurti, taip pat apie įvairių situacijų ar santykių rezultatus ir atsakyti į daugelį kitų mūsų klausimų.

Gimimo diagrama yra dangaus vaizdas tuo momentu, kai diagrama buvo išlieta. Tuo metu planetos yra 12 diagramos namų viduje, o jų padėties ir reikšmės aiškinimas suteikia astrologui informacijos apie kiekvieną jiems rūpimą klausimą.Planetos namuose - atskiros diagramos ir sinastrijos reikšmė

Gimimo diagramos sudarymas yra astrologijos aiškinimo pradžia. Anksčiau tam prireikė daug laiko ir žinių; rezultatai dažnai buvo netikslūs.Laikui bėgant gimdos vežimėlių skaičiavimo ir kitų astrologinių skaičiavimų procesas tapo lengvesnis; kai buvo sukurtos astrologijos kompiuterinės programos, tai tapo tik kelias sekundes trunkančiu kūriniu. Šiais laikais kiekvienas gali sudaryti savo gimimo diagramą. Diagramos analizei vis dar reikia įgūdžių ir žinių.

Kaip jau minėjome, gimimo grafike yra 12 namų. Jie visi turi specifinę valdybos reikšmę ir sritis. Namo viršuje esančio ženklo planetos valdovas yra labai reikšmingas analizei.

Be to, namo viduje esančios planetos suteikia papildomą reikšmę namui ir jo valdomoms vietovėms; jie nuspalvina namo prasmę savo energija ir prasme.Namai su planetomis yra reikšmingiausi; jie suteikia supratimą apie dėmesio dėmesį, taip pat apie sritis, kuriose yra daugiausia veiksmų. Šie namai pateikia papildomos informacijos apie asmenines savybes ir apie galimus gyvenimo įvykius.

Apskritai astrologas aiškina gimimo diagramą, analizuodamas diagramų valdovų (tai yra planetos valdantieji Ascendento ir Saulės ženklą), namų valdovų (planetos, valdančios ženklą namo viršuje), planetų prasmę. namuose, planetos ženkluose, aspektai tarp planetų, tranzitai, progresijos ir kt.

Analizė priklauso nuo astrologo žinių ir patirties bei užduodamo klausimo tipo.Analizuodamas namus, pateiktus gimimo diagramoje, taip pat planetas, esančias kai kuriuose namuose, astrologas gali sužinoti daug informacijos apie ką nors, pavyzdžiui, jų elgesį, išvaizdą, įsitikinimus, požiūrį, pomėgius, šeimos ir šeimos narius, tėvus , broliai ir seserys, vaikai, protėviai, išsilavinimas, profesija, karjera, darbas, bendradarbiai, socialinis gyvenimas, draugai, bendravimo įgūdžiai, priešai, kaimynai, sveikata ir fizinė būklė, finansai, kelionės ir kt.

Saturnas - pagrindinės savybės

Saturno planeta yra milžiniška planeta ir tik Jupiterio planeta yra didesnė už ją; jame yra žiedų sistema, pagaminta iš ledo ir uolų nuolaužų.

Saturnas taip pat turi 82 mėnulius, o didžiausias mėnulis vadinamas Titanu. Kaip ir daugelis kitų planetų, Saturnas neturi tvirto pagrindo.

Senovės Romos laikais dievas Saturnas buvo labai gerbiama dievybė. Ši dievybė valdė žemės ūkį, dirvožemį, pasėlius ir visus su žeme susijusius klausimus.

Astrologijoje Saturnas taip pat valdo žemės ūkį ir dirvožemį; jis taip pat yra sunkaus darbo, drausmės, organizuotumo, tikslumo, kantrybės, tvarkos, autoriteto, tradicijų, tradicinių vertybių, atkaklumo, ištvermės, ryžto, karjeros, verslo, atsakomybės, pareigų, stabilumo, likimo, lėtinių būsenų, ligų, finansinių reikalų valdovas problemas ir skurdą.

Gimimo diagramos namas, kuriame yra Saturnas, rodo sritis, kuriose reikalinga tvarka ir organizuotumas, kantrybė, ištvermė, atsakomybė, rūpinimasis kuo nors, pareigos ir kt.

Namas su Saturnu parodo sritis, kuriose greičiausiai susidursime su sunkumais ir kliūtimis, kurias greičiausiai būsime priversti įveikti per Saturno pobūdžio įvykius, kurie išbandys mūsų kantrybę ir valią.

Šios planetos paveikti žmonės paprastai yra labai rimti ir stabilūs. Jų nesunkiai atitraukia gyvenimo sunkumai ir netikėtumai.

Šie žmonės gyvena savo kojomis ant žemės, o kliūtys jų neatbaido. Jie kiekvieną akimirką žino savo padėtį ir yra tvirtai pasiryžę pasiekti savo tikslus; jie nebijo sunkaus darbo ir dažniausiai būna labai kantrūs.

Jų gyvenimas yra retai įdomus ir įdomus, jie dažnai susiduria su problemomis ir kliūtimis. Jie turi įdėti daug pastangų, kad pasiektų savo tikslus, daug daugiau nei kai kurie kiti ženklai.

Dėl to šie žmonės turi tvirtą asmenybę ir niekada nesiskundžia. Jie gali ištverti daug sunkumų, netardami nė žodžio. Šie žmonės dažnai pasižymi lyderio savybėmis ir tampa vadovais ar užima kitas pareigas, kur organizuoja kitus.

Saturno planeta apeiti Saulę trunka 29,5 metų. Akimirka, kai Saturnas grįžta į gimimo padėtį, vadinamas Saturno grįžimu.

venus sekstilinė saturno sinastrija

Per šį laiką žmogus įvertina savo gyvenimo pasiekimus ir nusprendžia, ar jis jais patenkintas, ar ne.

Saturno pobūdžio įvykiai dažnai vyksta progresų ir tranzitų metu, kurie sukelia žmogaus gimimo Saturną. Tai laikas, kai asmuo išmoksta pagrindinių gyvenimo pamokų.

Septintojo namo reikšmė

Septintasis namas yra partnerystės ir santykių mūsų gyvenime valdovas, ne tik romantiški ir santuoka; ji reguliuoja ilgalaikius santykius mūsų gyvenime, taip pat santuoką.

Šis namas apibūdina mūsų ilgalaikius santykių partnerius ar sutuoktinius. Tai atskleidžia, kaip turėtų atrodyti idealus ilgalaikis partneris.

Šis namas taip pat apibūdina mūsų ilgalaikės partnerystės pobūdį ir atskleidžia galimus klausimus, su kuriais galėtume susidurti šiose savo gyvenimo srityse.

Septintasis namas yra mūsų priešų valdovas. Ją valdo Venera ir ji atitinka Svarstyklių ženklą.

Ženklas namo viršuje, jo valdovas ir planetos šiame name pateikia astrologui išsamią informaciją apie septintojo namo reikalus. Tai atskleidžia, ar žmogui patinka būti įsipareigojusiuose santykiuose, ar jis nori būti vienišu.

7tūkstnamas parodo galimybę žmogui būti patenkintam vedybiniu gyvenimu ir ilgalaikiais įsipareigojimais, arba tikėtina, kad juos užpildys argumentai ir konfliktai.

ką dvasiškai reiškia mėlyna spalva

Šis namas, kuris yra mūsų priešų namas, gali suteikti informacijos, ar asmuo gali patirti priešų išpuolius, ar jis neturi priešų.

Šio namo detalės ir viduje esančios planetos galėtų suteikti mums informacijos apie gyvenimo sritis, iš kurių gali atsirasti jų priešai.

Planetos 7 vidujetūkstname pateikiama papildoma informacija apie mūsų ilgalaikių romantiškų partnerių ir sutuoktinių asmenybes, taip pat mūsų santykių su jais pobūdį.

Šis namas yra mūsų pirmosios santuokos namas. Jame aprašomos šios pirmosios santuokos aplinkybės, parodant astrologui, ar ji gali būti ilgalaikė, ar ne. Tai gali apibūdinti asmeninio idealo sutuoktinio savybes, išvaizdą ir kitus bruožus.

Ženklas ant 7 viršūnėstūkstnamas dažnai yra kito reikšmingo Saulės ar Ascendento ženklas.

Asmeninės sutuoktinio ar ilgalaikio romantiško partnerio planetos dažnai patenka į 7 smaigalįtūkstnamą ar pateikti reikšmingų aspektų šiuo klausimu.

Septintasis namas taip pat yra mūsų verslo partnerių ir kitų romantiškų partnerysčių valdovas. Tai rodo mūsų santykius su jais ir jo kokybę.

Šis namas taip pat valdo pabaigas ir išsiskyrimus. Tai santuokos, bet ir skyrybų namai.

Septintasis namas yra visuomenės namai ir mūsų santykiai su visuomene.

7tūkstnamas gali parodyti astrologui žmogaus požiūrį į savo santykius. Kai septintajame name yra kenkėjų planetų, tai dažnai rodo santykių ir partnerių problemas ir problemas.

Šios planetos galėtų parodyti išdavystę, baigtis, skyrybas, kančias, smurtinius partnerius ir kt.

Astrologas turėtų nuodugniai išanalizuoti kiekvieną planetą, patalpintą šiame name, kad perspėtų žmogų apie galimas problemas, kurioms jie galėtų užkirsti kelią ar išspręsti.

Aspektai, kuriuos septintojo namo planetos pateikia su kitomis gimimo diagramos planetomis, taip pat yra labai svarbūs iššifruojant galimus asmens meilės gyvenimo scenarijus.

Kai Uranas yra 7tūkstnamuose tai gali būti skyrybų ar dažnų romantiškų partnerių ir trumpalaikių santuokų bei partnerystės pasikeitimo ženklas.

Uranas septintame name taip pat gali būti ženklas, kad žmogus linkęs į santuoką impulsyviai, daug nepažindamas. Šie žmonės dažniausiai būna išsiskyrę arba išteka už daugiau nei vieno sutuoktinio.

Jupiteris šiame name gali būti nuotykinio pobūdžio ir linkusio rizikuoti sutuoktinio ženklas. Ši vieta dažniausiai yra ženklas, kad asmuo ieško žmogaus, turinčio Jupiterio savybių.

Dažnai tai rodo skirtingo kultūrinio partnerio ar užsienyje gyvenančio ar svetimo žmogaus partnerį.

Saturnas septintame name Reikšmė atskirose diagramose

Saturno planeta septintame name paprastai nurodo Saturno tipus ilgalaikių romantiškų partnerių ar sutuoktinių; tai dažnai rodo santykius su vyresniais partneriais arba vedybas vėlesniame gyvenime.

Asmuo su Saturnu 7tūkstnamas yra tas, kuris traukia vyresnius ir patikimus partnerius, materialiai įsikūrusius ir stabilius, kuris gali suteikti jiems finansinį ir emocinį saugumą.

Tai gali būti santuokos ar ilgalaikio įsipareigojimo su turtingu, bet ne itin emocingu žmogumi ženklas.

Asmuo su Saturnu 7tūkstnamas dažnai susiduria su sunkumais užmegzdamas ilgalaikę partnerystę ir veddamas. Tai gali būti dėl praeities karmos, apsunkinančios jų dabartinį meilės gyvenimą.

Jiems gali būti sunku atsipalaiduoti ir pasitikėti, kad juos galima mylėti ir globoti. Jie gali turėti problemų dėl apleidimo baimės, kuri dažnai būna nesąmoninga, tačiau galų gale save pranašauja.

Galų gale asmuo patiria daugybę partnerių atsisakymų santykiuose be jokių problemų.

Saturnas septintame name dažnai rodo jausmą, kad meilė ir atsidavimas kažkaip nepasiekiami.

Asmuo dažnai patiria romantiškų nusivylimų, kurie laikui bėgant sukuria blokus ir nesugeba išreikšti savo tikrųjų jausmų. Jie gali galų gale visiškai atsitraukti nuo romantiško pasitenkinimo ir santykių, kurie išliks, pasirinkdami gyventi savo gyvenimą vieni.

Saturnas 7tūkstnebūtinai turi būti taip blogai, o kai kuriais atvejais, jei yra palaikymo iš kitų naudingų planetų, tai gali suteikti žmogui daug emocinio pasitenkinimo pasirinktu partneriu.

Kartais Saturnas septintame name gali būti problemų, susijusių su jų partnerio ar sutuoktinio sveikata, poreikis ir poreikis, kad asmuo jais rūpintųsi.

Kai kuriais atvejais, kai Saturnas yra septintame name, partneris ar sutuoktinis gali būti labai sunkios prigimties ir rūstus žmogus, kuriam gali tekti susitaikyti su savo nuotaika ir rimtumu.

Kadangi septintasis yra priešų namai, kai ten yra Saturnas, tai gali reikšti paslėptus ir galingus priešus, kurie laukia savo progos jiems pakenkti arba atkeršyti už tai, ką laiko prieš juos. Tai gali reikšti Saturno tipo priešus.

Saturnas septintajame name Reikšmė sinastrijoje

Kai vieno žmogaus Saturnas yra kito žmogaus septintame name, Saturno asmuo gali veikti kaip septinto namo asmens mokytojas ar gynėjas.

Tai dažniausiai sukuria rimtus santykius, bet taip pat yra santykiais, pagrįstais atsakomybe ir tam tikromis kančiomis, ženklas. Saturno kontaktai dažnai nėra lengvi, ir jie reiškia tam tikras kliūtis, kurias reikėtų įveikti.

Septintasis asmuo gali suvokti Saturno asmenį kaip pernelyg rimtą ir kai kuriais atvejais nuobodų.

Juos gali erzinti Saturno pagunda primesti savo nuomonę ir organizuoti savo gyvenimą. Juos taip pat gali varginti užsikimšimas laiku atlikti savo pareigas ir atsakomybę.

Šių dviejų žmonių santykiai paprastai nėra įdomūs, nebent yra kokių nors kitų įtakų, kurios neutralizuoja šią vietą.

Jei Saturnas pateikia naudingų aspektų su kitomis gimdymo diagramos planetomis, 7tūkstnamo žmogus gali suvokti septintojo namo asmenį kaip patikimą ir stabilų žmogų ir žmogų, kuris galėtų juos pasirūpinti ateityje.

Šie santykiai grindžiami abipusiu palaikymu ir pagarba ir, jei nėra kokių nors kitų įtakų, kurios įrodo priešingai, tai nėra labai emocionalus santykis.

mėnulis vėžiu sergančiam žmogui

Jei santykis tarp šių dviejų yra susijęs su verslu, tai gali pareikalauti padidintos atsakomybės ir pastangų, ypač Saturno pusėje. Jei Saturnas kenčia, tai gali sukelti problemų ir nesutarimų, susijusių su partnerių tarpusavio atsakomybe.

Jie gali apkaltinti vienas kitą nevykdydami savo pareigų arba nedėdami pakankamai pastangų.

Tai taip pat gali reikšti romantišką partnerystę ir santuokas, susijusias su šia vieta.

Santrauka

Saturnas 7tūkstnamas dažnai yra sunkumų ir kliūčių, susijusių su septintojo namo valdomais klausimais, ženklas.

Septintasis namas valdo ilgalaikius įsipareigojimus ir vedybas, todėl asmeniui gali kilti problemų kuriant ir palaikant šias sąjungas. Jie dažnai pritraukia arba traukia „Saturn“ tipo partnerius.

Jei Saturnas gerai nusiteikęs su kitomis diagramos planetomis, asmuo galėtų pasirinkti vyresnius ir patikimus partnerius, kurie galėtų padėti jiems išspręsti savo pačių nesaugumą ir problemas. Tokiuose santykiuose yra vienoda pagarba, lojalumas ir supratimas.

Jei Saturnas kenčia, tai gali reikšti problemas, susijusias su ilgalaikėmis partnerystėmis, santuoka, verslo partneriu, priešais ir kt.

Tai yra kliūčių, kurias asmuo turi įveikti šiose srityse, ženklas. Saturnas gali nurodyti klausimus, susijusius su atsakomybe ir kitomis Saturno sritimis.

Saturnui esant septintam, dažnai yra tendencija tuoktis ar būti santykiuose su labiau subrendusiu ar rimtesniu ar daug vyresniu. Asmuo turi rimtumo poreikį savo partnerystėje ir tai yra vienas iš pagrindinių bruožų, kurių jis siekia partneryje.

Ši Saturno vieta kartais yra asmens, kuris nusprendžia likti vienišas, ženklas dėl daugelio nusivylimų santykiais.

Kai Saturnas yra septintame sinastrijos name, tai dažniausiai rodo rimtų dviejų žmonių santykių, pagrįstų atsakomybe ir dažnai tam tikra auka, ženklą.

Septintasis namo asmuo gali suvokti Saturno asmenį kaip naštą arba jiems gali atrodyti, kad jis yra stabilizuojantis veiksnys jų gyvenime, ir viskas priklauso nuo Saturno aspektų ir jų planetų tarpusavio pasikeitimų.

Tai dažnai rodo ilgalaikio įsipareigojimo, tačiau dažnai su tam tikromis kančiomis.

Sužinokite Savo Angelo Skaičių