Saturnas 6-ajame name

Sužinokite Savo Angelo Skaičių

Žmonės nuo seniausių laikų buvo apsėsti astrologijos ir planetų. Tai tūkstantmečius senas planetų ir žvaigždžių tyrimas apie žmones ir mus supantį pasaulį.

Mūsų protėviai suprato, kaip jie daro įtaką mūsų gyvenimui, ir per amžius rinko šią patirtį ir žinias.

Senovėje astrologija buvo svarbi priemonė numatyti ateitį ir atsakyti į žmonių klausimus.Šiais laikais tai nėra taip rimtai vertinama ir dažniausiai laikoma linksma tema pokalbiui, nesuprantant jos tikrosios vertės.Astrologijos tikslumas buvo įrodytas tiek kartų. Astrologija suteikia mums atsakymus į daugelį klausimų, ypač kai aiškinimą atlieka kvalifikuoti ir patyrę astrologai.

Astrologija išsamiai apibūdina žmonių veikėjus ir gali nuspėti jų galimą ateitį.

Tai gali apibūdinti kažkieno išvaizdą, pomėgius, tikslus, požiūrį ir pan. Tai gali mums pasakyti apie situacijų rezultatus ar santykių potencialą.Astrologija taip pat gali būti naudojama dviejų žmonių santykių potencialui nustatyti.

Astrologas analizuoja ir lygina savo gimimo diagramas ir viduje esančias planetas, kad įsitikintų, ar jie yra suderinami. Dėl to svarbu į tai žiūrėti rimtai ir naudoti kaip priemonę savo gyvenimui pagerinti.

Planetos namuose - atskiros diagramos ir sinastrijos reikšmė

Astrologijos aiškinimas prasideda nuo gimimo diagramos sudarymo; tai dangaus vaizdas tuo momentu, kai sukuriama diagrama. Astrologas analizuoja planetų išsidėstymą tą akimirką, įdėtą į tam momentui sukurtą diagramą.Šios pozicijos gali apibūdinti kieno nors asmenybę, jo charakterio bruožus, elgesį, galimus įvykius ir kt. Jie taip pat pateikia atsakymus į daugelį kitų klausimų.

Grafike yra 12 namų; jie visi turi skirtingas prasmes ir valdo skirtingas mūsų gyvenimo sritis. Pirmasis namas prasideda nuo Ascendento. Tai ženklas, kylantis rytiniame horizonte diagramos sudarymo momentu.

Tai yra svarbus diagramos punktas, apibūdinantis žmogaus išvaizdą ir asmenines savybes. Jis atskleidžia, kaip žmogus mėgsta būti viešai pristatomas ir kaip visuomenė jį suvokia.

Namai, kuriuose yra planetų, turi didžiausią reikšmę. Jie parodo astrologui, kur dėmesys sutelktas ir kur greičiausiai bus daugiausia veiksmų.

Šios planetos daro įtaką namų valdomoms vietovėms, kuriose jos yra, ir suteikia papildomos informacijos apie galimus įvykius, kuriuos asmuo gali patirti per savo gyvenimą.

Namai reikšmingi ir atliekant sinastrijos analizę; astrologas analizuoja planetų reikšmes iš vienos diagramos, įdėtos į kitą diagramą, norėdamas pamatyti, kaip santykiai veikia abu partnerius ir jų gyvenimą.

Gimimo diagramos namai turi skirtingas valdymo sritis.

Analizuodamas jų valdovus ir viduje esančias planetas, astrologas gali gauti informacijos apie kažkieno charakterį, įsitikinimus, pomėgius, išvaizdą, dėmesį, išsilavinimą, profesiją, darbą, karjerą, verslą, bendradarbius, įpročius, pomėgius, talentus, namus, šeimą, tėvus, vaikai, broliai ir seserys, draugai, priešai, socialinis ratas, bendravimo gebėjimai, finansai, kelionės, partneriai, santykiai, fizinė būklė ir sveikata ir kt.

Saturnas - pagrindiniai bruožai

Saturno planeta simbolizuoja atsakomybę ir rimtį. Tai išminties ir žinių simbolis. Tai didelė planeta; tik Jupiteris didesnis. Jis taip pat žinomas dėl žiedų sistemos ir 82 mėnulių, iš kurių Titanas yra didžiausias. Saturnas neturi tvirto pagrindo.

Senovės Romos dievas Saturnas valdė žemės ūkį ir su dirvožemiu bei žeme susijusius klausimus. Astrologijoje Saturnas valdo tas pačias sritis.

Jis taip pat valdo karjerą, verslą, pastangas, sunkų darbą, autoritetą, stabilumą, tradicijas, tradicines vertybes, apribojimus, pareigą, drausmę, ryžtą, organizavimą, tvarką ir kt. Saturnas valdo lėtines ligas ir lėtines valstybes, taip pat finansinius klausimus ir skurdą. .

Gimimo diagramos namas, kuriame yra Saturnas, parodo, kurias gyvenimo sritis greičiausiai paveiks Saturno įtaka; šios sritys greičiausiai yra tos, kuriose asmuo gali patirti problemų, kliūčių ir sunkumų, norėdamas gauti tai, ko nori.

Tai taip pat yra sritys, kuriose asmuo gali būti įpareigotas rūpintis kuo nors ar prisiimti tam tikrą atsakomybę, būti kantriam ir pan. Šiose srityse dažnai taikomi tam tikri apribojimai.

Gyvenimo laikas, kai Saturnas grįžta į savo gimimo padėtį, apvažiavęs visus 12 Zodiako ženklų, vadinamas Saturno grįžimu. Paprastai tai atsitinka maždaug per 30 metų, nes norint išgyventi ženklą, Saturnui reikia maždaug 2,5 metų.

Šis gyvenimo laikas skirtas savęs stebėjimui ir įsivertinimui, taip pat iki šiol turimų pasiekimų vertinimui. Asmuo nustato, ar jis patenkintas tuo, ką pasiekė gyvenime, ar ne.

Saturno planeta yra gyvenimo pamokų valdytoja, o jos pamokos nėra lengvos. Paprastai jų išmokstame per Saturno įvykius, vykstančius vykstant pagrindiniams tranzitams ar progresams, susijusiems su šia planeta.

Šeštojo namo reikšmė

6tūkstnamų taisyklės darbas, aptarnavimas, įprasti ir įprasti darbai, pareigos, higiena, augintiniai, sveikata, fizinė būklė ir kt.

Jį valdo Merkurijus, o jos ženklas yra Mergelė. Planetos 6 vidujetūkstnamas parodo asmens požiūrį į šio namo valdomas teritorijas.

Tai parodo, ar mes gerai rūpinamės savimi ir savo sveikata, ar esame linkę nepaisyti savo poreikių ir pakenkti savo gerovei. Tai taip pat atskleidžia mūsų požiūrį į higieną ir miego įpročius.

Šeštasis namas yra kantrybės namas, o viduje esančios planetos ir jų valdovas parodo, kokie esame kantrūs.

Jei šiame name yra planetų, jie pateikia astrologui papildomos informacijos apie žmogaus fizinę būklę ir sveikatą, taip pat apie galimas ligas, kurias asmuo gali patirti.

Šis namas ir planetos viduje taip pat parodo asmens požiūrį į savo darbą, taip pat santykius su bendradarbiais. 6tūkstnamas gali atskleisti, ar asmuo yra darboholikas, ar linkęs atidėlioti ir apleisti savo pareigas.

Šeštasis namas taip pat atskleidžia mūsų valgymo įpročius ir mitybą bei gali atskleisti mūsų požiūrį į juos. Tai parodo, kokie esame tinkami ir kaip gerai rūpinamės savo kūnu bei fizine forma.

Šeštasis taip pat yra įprasto darbo, taip pat ir mūsų, darbas. Tai parodo, kaip elgiamės su savo kasdieniais chorais, įskaitant chorus darbe. Šis namas atskleidžia mūsų atmosferą darbe ir apibūdina mūsų bendradarbius.

Tai taip pat parodo, ar esame linkę dirbti savanorišką darbą, paslaugas kitiems ir darbuotojams bei santykius su jais.

Šiame name esančios blogos ir nukentėjusios planetos gali būti bloga žinia apie šio namo valdomus klausimus.

Jie gali nurodyti sveikatos problemas, nelaimingus atsitikimus, blogą fizinę būklę, bėdas darbe, problemas su bendradarbiais, blogą atmosferą darbe, netinkamus higienos ir valgymo įpročius, kantrybės stoką ir kt. Naudingos ir gerai įžvalgos planetos rodo priešingai.

Šeštasis namas, jo valdovas ir planetos viduje primena, kad reikia pasirūpinti mūsų gerove.

Tiems, kurie turi daug planetų šiame name, dažnai reikia padėti kitiems ir kažkaip jiems tarnauti. Medicinos darbuotojai šiame name dažnai turi daug planetų.

Saturnas šeštame name Reikšmė atskirose diagramose

Žmonės, turintys Saturną šeštame name, paprastai yra labai organizuoti ir drausmingi. Paprastai jie yra pavyzdys kitiems darbuotojams jų darbo vietoje. Jie yra labai patikimi ir užtikrina, kad visos jų užduotys būtų atliktos laiku.

Šie žmonės neprieštarauja įprastiems darbams, o bėgant laikui jie tampa geresni. Jie gali būti linkę pervargti ir gali būti gana darboholikai. Jie įkvepia kitus ir nebijo sunkaus darbo.

Jų požiūris ir pernelyg atsakingas požiūris į savo darbą gali erzinti kai kuriuos jų bendradarbius, kurie neturi tokių darbo įpročių kaip jie.

Jie turi praktišką požiūrį į kasdienių problemų sprendimą. Jie taip pat yra labai kantrūs ir neleidžia sunkumams jų atkalbėti.

Iš tikrųjų šiuos žmones skatina sunkios situacijos ir problemos, kurias jiems reikia išspręsti. Paprastai jie yra paslaugūs ir mielai padeda savo bendradarbiams atlikti užduotis.

Saturnas šeštame name, ypač jei jis kenčia, gali būti lėtinių ligų ir sveikatos problemų ženklas, dažniausiai tose srityse, kurios susijusios su Saturnu ir ženklu, kuriame jis yra.

Jų sveikatos problemos gali trukdyti jų darbui, tačiau šie žmonės turi tvirtą valią ir yra ištvermingi ir paprastai neleidžia to sutrukdyti jiems pasirodyti kuo geriau darbe.

Paprastai jie nesiskundžia dėl juos jaudinančių dalykų, o jie kantriai ištveria savo likimą ir pasitaikiusius dalykus.

Kartais Saturnas 6tūkstnamas rodo sunkumus darbe, o kartais ir sunkumus susirandant darbą, nepakankamai apmokamą darbą ir kt.

Šiuos žmones dažnai traukia profesijos, kuriose jie gali padėti žmonėms, ypač ten, kur reikia sunkaus darbo, organizuotumo, tikslumo ir kantrybės. Jie yra labai ištikimi ir dori.

Saturnas šeštame name gali reikšti, kad vyresnieji ar kolegos neįvertino darbo. Jie gali dirbti sunkiau nei kiti ir pasiekti geresnių rezultatų, tačiau vis tiek negauna atlygio ir atlygio už savo pastangas.

Tai dažnai gali būti ženklas to, kuris stengiasi iš visų jėgų darbe, tačiau negauna paaukštinimo stebėdamas, kaip klesti kiti, kurie nedirba tiek daug.

Jie gali būti apsėsti įrodymu, kad yra verta savo bendradarbiams ir viršininkams, tačiau nesėkmingai. Jie gali būti perfekcionistai, ir tai gali sukelti problemų darbe, nes jiems gali prireikti daug daugiau laiko, kol jie atliks savo užduotis, erzindami kitus.

Kai kuriais atvejais Saturnas šeštame name gali būti fobijų ir kitų psichikos sutrikimų požymis. Šie žmonės gali pernelyg susirūpinti savo sveikata ir tapti hipochondrikais.

Jie taip pat gali tapti darboholikais, kurie visą gyvenimą skiria tik darbui, nepaisydami visko ir visų kitų, o tai savo ruožtu gali neigiamai paveikti jų fizinę ir psichinę sveikatą.

Šie žmonės gali būti pernelyg rimti ir neleidžia sau atsipalaiduoti, o tai jiems tik skauda.

Saturnas šeštame name Reikšmė sinastrijoje

Saturnas 6tūkstnamas sinastrijoje nėra labai romantiška vieta. Tai rodo santykius, pagrįstus ambicijomis ir praktiniais klausimais. Šie du gali veikti kartu, kad kartu pasiektų savo tikslus. Saturnas gali panaudoti savo organizavimo ir planavimo įgūdžius, kad užtikrintų sėkmę.

Šie du gali susitikti darbe ir, jei Saturnas yra gerai pasirengęs, tai gali būti santykiai, kai jie abu palaiko vienas kito poreikį padėti žmonėms ir tarnauti jų bendruomenei.

Saturno asmuo gali padėti šeštojo namo asmeniui rasti reikiamos ištvermės ir kantrybės, kad patirtų sunkumų darbe, išspręstų kai kurias problemas arba išspręstų sveikatos problemas, kurios jau kurį laiką kelia problemų.

Saturno asmuo taip pat gali padėti 6tūkstbūti organizuotesniu ir atsakingesniu už savo pareigas bei jas atlikti laiku.

Šeštojo namo žmogus gali pagerinti savo darbą darbe dėl Saturno įtakos.

Kai Saturnas kenčia ar kelia iššūkius šeštojo asmens planetose, tai gali reikšti, kad šeštojo namo žmogų gali sudirginti pernelyg organizuotas ir atsakingas Saturno požiūris į daiktus.

Juos gali varginti Saturno kišimasis į jų darbą ir bandymai paveikti tai, kaip jie tai daro.

Juos gali varginti nuolatinis Saturno priminimas, ką ir kada reikia daryti. Kai kuriais atvejais tai gali būti labai sunkūs santykiai.

Santrauka

Saturnas šeštame name dažnai rodo žmogaus, kurį užvaldo darbas, pernelyg organizuotas ir tikslus. Jie laiku atlieka visas užduotis ir yra pasirengę sunkiai dirbti siekdami savo tikslų.

Deja, jų darbo pastangos dažnai neatsiperka; šie žmonės dažnai yra savaime suprantami ir nepakankamai vertinami. Kiti gauna paaukštinimus, kol jie dirba.

Su šiais žmonėmis ir jų nuoširdžiomis pastangomis dažnai siejamas neteisybės elementas. Jie dažnai per mažai moka už atliktą darbą.

venera aštuntame name

Jie gali turėti problemų dėl sveikatos, dažniausiai dėl kokių nors lėtinių ligų. Nepaisant sunkumų, šie žmonės paprastai nesiskundžia ir stengiasi visas pareigas atlikti laiku. Jie niekada nesinaudoja savo būkle kaip pasiteisinimu. Jie yra labai sąžiningi ir atsidavę savo darbui.

Jie yra labai kantrūs ir geri problemų sprendėjai. Jie neleidžia sunkumams jų atkalbėti.

Kartais jie turi problemų su bendradarbiais, kurie gali atrodyti pernelyg organizuoti ir erzinantys. Kartais jų perfekcionizmas trukdo veiksmingai ir laiku atlikti savo darbo užduotis, ką jie turėtų turėti omenyje, nes tai gali sukelti problemų su jų vadovais.

Kai Saturnas yra šeštame sinastrijos name, tai užmezga ne per daug romantišką, bet praktišką kontaktą. Saturno žmogus galėtų paskatinti šeštojo namo asmenį labiau organizuotis ir drausmingiau dirbti.

Kartais šeštojo namo žmogus gali laikyti jų požiūrį ir kišimąsi erzinančiu.

Tai nėra lengvas kontaktas, ir geriausia, jei yra keletas kitų aspektų, kurie neutralizuoja jo poveikį.

Sužinokite Savo Angelo Skaičių