Mėnulio Trine Saturno sinastrija

Sužinokite Savo Angelo Skaičių

Astrologija yra puiki priemonė sužinoti daugiau apie žmones ir jų asmeninius bruožus, jų norus ir pomėgius gyvenime, kelią, kurį jie greičiausiai pasirinks, ir likimą, kurį greičiausiai patirs.

Astrologija taip pat gali būti naudojama nustatyti įvykius pasaulyje, taip pat analizuoti santykius tarp žmonių ir jų potencialą bei prigimtį.

Nuo žmonijos pradžios žmonės susižavėjo saule ir mėnuliu, žvaigždėmis ir planetomis, kurias galėjo pamatyti.

Jie stebėjo ir užregistravo savo įtaką žmonėms ir juos supančiam pasauliui. Jie suprato, koks stiprus žvaigždžių ir planetų poveikis buvo žmogaus egzistencijai, ir gerbė juos tarsi dievybes, ypač Saulę.Paprasčiausi astrologijos naudojami būdai yra analizuojami planetų padėtis tam tikru momentu, dažniausiai gimimo momentu, kai analizuojamas žmogus.

Astrologai analizuoja Zodiako ženklų planetų reikšmes (ypač asmenines planetas, tokias kaip Marsas, Saulė, Mėnulis, Venera ir Merkurijus).

Jie taip pat analizuoja planetų, susidarančių tarp jų, aspektus, taip pat planetų padėtį skirtinguose gimimo diagramos namuose (planetų padėčių diagrama tam tikram laiko momentui).Žavu, kaip planetos kažkieno gimimo momentu gali formuoti savo prigimtį ir visą gyvenimą bei ateitį.

Planetų išsidėstymas Zodiako ženkluose suteikia pagrindines asmenines asmens savybes. Planetų išsidėstymas namuose atskleidžia dominančias sritis ir tas, kuriose greičiausiai žmogaus gyvenime bus daugiausia veiklos.

Gimimo diagramos planetų aspektai atskleidžia asmeninius bruožus ir įvykius, su kuriais greičiausiai susidurs šis asmuo.Astrologijos analizei aspektai yra ypač svarbūs. Jie atstovauja skirtingiems kampams tarp planetų. Jie skiriasi savo prigimtimi; jie gali būti harmoningi arba sudėtingi.

Pirmasis tipas yra naudinga aspektų rūšis, suteikianti galimybių žmogaus gyvenime.

Asmeniui, kuris turi harmoningus aspektus, paprastai pasiseka ir jis pasiekia savo tikslus be didelių pastangų. Galimybės atsiranda savo keliu ir jiems nereikia daug kovoti, kad pasiektų sėkmę.

Tų, kurių aspektai yra daugiausia iššūkiai, likimas paprastai yra kitoks.

Jie negauna daug galimybių ir dažnai turi stengtis ir dėti daug pastangų, kad pasiektų savo tikslus. Jie dažnai patiria kliūčių ir sunkumų, bandydami ką nors pasiekti. Iššūkių aspektai dažnai rodo konfliktus ir nesutarimus.

Aspektus taip pat galima suskirstyti į mažus ir mažus. Pagrindiniai aspektai yra svarbesni ir naudojami atliekant kiekvieną astrologinę analizę. Didžiausią įtaką daro tikslūs aspektai ir jie suteikia svarbiausią informaciją apie asmenį. Pagrindiniai aspektai yra trigonas, jungtukas, opozicijos, sekstilės ir kvadratai.

Trines yra laimingi aspektai ir susidaro, kai dvi ar daugiau planetų yra 120 laipsnių atstumu viena nuo kitos. Daugumą astrologų trigrašius laiko laimingiausiais. Jie sukuria sėkmės galimybes ir skatina pažangą bei pasiekimus.

Žmonėms, turintiems daugybę trejopų, paprastai nekyla jokių problemų pasiekti savo tikslus ir gauti tai, ko jie nori.

Sinastrija

Astrologija yra ne tik puiki priemonė analizuoti asmenybes ir jų galimą likimą, bet ir analizuoti santykius tarp žmonių. Astrologijos technika, naudojama analizuojant santykius, vadinama sinastrija.

Sinastrijos technika pagrįsta idėja, kad kai žmonės bendrauja tarpusavyje, sąveikauja ir jų planetos. Santykiai tarp jų planetų lemia jų santykių pobūdį.

dvasinė kirmėlių prasmė sapnuose

Daugeliui tai gali atrodyti neįtikėtina, tačiau šis požiūris duoda labai tikslius rezultatus. Dviejų žmonių gimimo schemose esantys planetų aspektai atskleidžia jų suderinamumą. Jei jie dažniausiai harmoningi, tai rodo jų simbolių suderinamumą.

Harmoningi aspektai rodo panašius pomėgius ir gerą sutarimą. Šie du iš tikrųjų suinteresuoti būti tokiais santykiais ir juos palaikyti.

Štai kodėl jie nori dėti pastangas, kad išvengtų ginčų ir išspręstų iškilusius klausimus. Paprastai tai yra ilgalaikių stabilių santykių rodiklis.

Santykiai su iššūkių aspektais yra skirtingi. Kai kuriais atvejais šie santykiai gali būti užpildyti smurtu ir konfliktais.

Šie du paprastai nėra tolerantiški vienas kito skirtumams ir leidžia problemoms kauptis nemėginant jų išspręsti. Šie santykiai dažniausiai būna trumpalaikiai ir varginantys.

biblinė 13 numerio reikšmė

Jei jie truks ilgai, jie gali visiškai išeikvoti energiją iš abiejų partnerių. Kompromisų nebuvimas ir nuolatinės kovos paprastai yra tie dalykai, kurie nutraukia šiuos santykius.

Mėnulis - pagrindiniai bruožai

Mėnulis yra svarbus dangaus kūnas, natūralus Žemės palydovas. Mėnulis apskrieja Žemę maždaug per 27,5 dienos.

Manoma, kad šis kūnas atsirado maždaug prieš 4,5 milijardą metų susidūrus asteroidui su Žeme. Kai kurie žmonės mano, kad Mėnulis iš tikrųjų yra dirbtinis darinys ir kad jį padarė ateiviai.

Mėnulis yra labai ryškus objektas. Astrologijoje jis yra vėžio ženklo valdovas ir jis yra išaukštintas Jaučio ženkle. Mėnulis valdo mūsų emocijas ir prisiminimus.

Mėnulio įtakoje esantys žmonės dažnai būna labai emocingi ir turi ilgą atmintį. Jie prisimins ilgą laiką patirtus gerus ir blogus dalykus.

Kai kuriais atvejais, ypač kai Mėnulis kenčia, jie ilgą laiką galėjo įsitvirtinti praeities įskaudinimo prisiminimuose, neleisdami sau judėti į priekį.

Mėnulis taip pat valdo mūsų įpročius, kasdienių problemų, pasąmonės, įsitikinimų, namų ir kt.

Mėnulio vieta gimimo diagramoje rodo mūsų požiūrį į savo namus ir atskleidžia, kiek esame prisirišę prie savo namų. Tai taip pat atskleidžia, kokio komforto mums reikia gyvenime. Tai rodo sritis ir vietas, kuriose jaučiamės patogiausiai.

Mėnulis taip pat valdo mūsų rūpestingą ir slaugančią pusę bei atskleidžia, kiek mes rūpinamės savimi ir savo bei artimųjų poreikiais.

Šie žmonės gali labai saugoti savo artimuosius. Jie dažnai yra nepasiturintys ir glaudžiai rūpinasi rūpimais žmonėmis, o kiti tai gali laikyti uždusinančiais.

Jie taip pat gali būti linkę į nuotaikos pokyčius, ypač kai Mėnulis turi iššūkių. Jie galėjo pakeisti savo nuotaiką be pagrįsto paaiškinimo. Jie taip pat gali būti labai savininkai.

Mėnulis yra moterų, ypač mūsų motinos, valdovas. Mėnulio vieta ženkle ir namuose apibūdina mūsų motiną ir santykius su ja.

Mėnulis taip pat yra mūsų moteriškumo ir motiniškų instinktų valdovas. Mėnulis parodo, ar mes juos apkabiname, ar ne.

Mėnulis taip pat valdo intuiciją ir gali suteikti šią savybę žmonėms, kuriems įtakos turi Mėnulis. Šie žmonės yra susiję su savo vidine būtimi ir turi stiprią intuityvią įžvalgą apie daiktus ir žmones.

Mėnulio žmonės dažnai būna labai drovūs. Jie yra labai emocingi ir jų emocijas galima lengvai pakenkti. Kai jie sužeisti, jie linkę trauktis ir izoliuotis.

Jie labai prisirišę prie savo namų ir šeimų bei mėgsta leisti laiką ten apsupti artimųjų. Mėnulio žmonės paprastai mėgsta valgyti ir dažnai turi svorio problemų.

Saturnas - pagrindiniai bruožai

Saturno planeta yra išminties ir rimtumo sinonimas. Tai didelė planeta ir tik Jupiteris yra didesnis už Saturną. Saturnas yra žinomas dėl savo turimos žiedų sistemos ir 82 žinomų mėnulių.

Ši planeta neturi tvirto pagrindo ir ją daugiausia sudaro vandenilis ir helis.

Šis vardas kilęs iš romėnų žemės ūkio dievo. Jis valdo žemės ūkį ir astrologijoje.

Saturnas taip pat yra disciplinos, sunkaus darbo, organizuotumo, pareigos, atsakomybės, apribojimų, likimo, susitelkimo, ryžto, atsidavimo, stabilumo, kantrybės, autoriteto, verslo, likimo, tradicijų ir kt. Valdovas.

Jis taip pat yra lėtinių būsenų, ligų, skurdo, kančių, sunkumų ir kitų panašių reikalų valdovas.

Saturnui skrieti aplink Saulę reikia apie 29,5 metų. Kai Saturnas grįžta į savo gimimo padėtį (vadinamą Saturno sugrįžimu), dažniausiai tai yra laikas, kai asmuo tuo momentu įvertina savo gyvenimo pasiekimus.

Gimimo diagramoje Saturnas parodo sritis, kuriose esame linkę būti ar turime būti atsakingi, taip pat parodo, kiek esame atsakingi. Tai taip pat parodo sritis ir situacijas, kuriose turime išlikti ramūs ir kantrūs.

Gimimo namuose esantis Saturnas parodo gyvenimo sritis, kuriose greičiausiai susidursime su kliūtimis, apribojimais ir kliūtimis, su kuriomis turime susidoroti.

Ši planeta suteikia didelių gyvenimo pamokų mūsų gyvenime. Įvykiai, per kuriuos mes mokomės šių pamokų, paprastai patenka į mūsų gyvenimą svarbių progresų ir perėjimų metu, sukeliančių Saturną.

Mėnulio Trine Saturno sinastrija

Aspektai tarp Mėnulio ir Saturno yra labai dažni sinastrijoje, neatsižvelgiant į jų pobūdį.

Trine tarp Mėnulio ir Saturno yra labai palankus aspektas, užtikrinantis santykių ilgaamžiškumą ir neutralizuojantis neigiamą kitų aspektų įtaką.

Šie du turi daug panašumų, nors iš pradžių taip neatrodo. Tiek Mėnulio žmogus, tiek Saturnas turi stiprų emocinį poreikį būti priimti ir rūpintis. Jie abu bijo apleidimo ir gali būti linkę laikytis elgesio su savo partneriais.

Dėl savo asmenybės skirtingumo jų elgesys pasireiškia skirtingais būdais, tačiau turi tą pačią prasmę. Būdami kartu jie jaučiasi patenkinti jų poreikiai ir jaučiasi saugūs vienas kito akivaizdoje.

Kadangi Saturnas valdo pareigą ir atsakomybę, o Mėnulis prižiūri ir puoselėja, šie santykiai dažnai rodo, kad vienam iš partnerių dėl kokių nors priežasčių reikės rūpintis kitais.

Kadangi tai yra darnus aspektas, tai nerodo jokios naštos ar kančių kitam partneriui. Tikriausiai jiems bus malonu atlikti šį vaidmenį.

Šie du palaiko vienas kitą ir supranta vienas kito silpnybes, nes giliai supranta kito žmogaus prigimtį.

Mėnulis džiaugsis turėdamas patikimą partnerį, pavyzdžiui, Saturną. Mėnulis paveiks Saturną taip, kad jis taptų emocingesnis ir atviresnis emocijoms.

Šie du žinos, kad vertina savo ryšį ir yra pasirengę padaryti viską, kad tai išlaikytų, vengdami konfliktų ir nesutarimų. Jie neleis nesusipratimams trukdyti jų santykių ilgaamžiškumui ir stengsis juos kuo greičiau išsiaiškinti.

Šis aspektas palaiko bendrą santykių stabilumą ir ilgaamžiškumą.

Santrauka

Kai vieno žmogaus Mėnulis daro trigubą aspektą su kito žmogaus Saturnu, tai labai gerai parodo stabilius santykius, kupinus kompromisų ir supratimo.

jautis saulė šaulys mėnulis

Šie abu turi panašių emocinių poreikių ir yra patenkinti, kad šie santykiai sugeba juos patenkinti.

Jie abu jaučiasi užtikrinti ir palaikomi šiuose santykiuose ir yra pasirengę dėti visas pastangas, reikalingas jiems palaikyti. Jie tolerantiški ir priima vienas kito skirtumus.

Šie santykiai kartais reikalauja tam tikros atsakomybės ir kantrybės, tačiau tai nereiškia jokios naštos partneriams, kuriems patinka daryti vienas kitam. Šis aspektas padeda neutralizuoti kitus neigiamus aspektus tarp jų gimimo diagramų.

Sužinokite Savo Angelo Skaičių