Jupiterio jungiamojo Saturno sinastrija

Senovės mokslas apie žvaigždes, kaip paprastai vadinama astrologija, tikriausiai yra vienas seniausių. Vakarų astrologijos šaknys yra senovės Persijoje, nors tiksli kilmė ar data nežinoma.Teigiama, kad astrologija tikriausiai kilusi iš Babilono, tačiau nėra pakankamai įrodymų tam, kad Babilonas būtų astrologijos lopšys.

Amžiais dar prieš tai mūsų senovės protėviai stebėjo žvaigždėtą dangų ir naudojo jį kaip navigacijos žemėlapį.Pavadinus žvaigždynus ir suteikiant vardus tam tikriems dangaus objektams, viskas buvo supaprastinta ir lengviau naudoti šį nuostabų žvaigždėtą žemėlapį. Be to, tai suteikė mums artumo pojūčiui, kuriame gyvename.Astrologija turi ilgą ir audringą istoriją.

Jis buvo girtas ir pagerbtas, turintis tą patį statusą kaip astronomija (iš tikrųjų abu buvo vienodi), jis buvo atmestas ir suimtas, laikomas sukčiavimu ir apgaule, prilyginamas būrimui ir būrimui ir pan.

Nepaisant to, astrologija išgyveno visa tai ir vis dar yra populiari.Yra buvę astrologinės tylos periodų, sakant, tačiau susidomėjimas atgijo XX a. Antroje pusėje.

Vakarų, Europos astrologija, turinti savo Viduriniųjų Rytų šaknis, nėra vienintelis astrologijos „tipas“. Kinų, tibetiečių, japonų ir indų astrologija taip pat yra nuostabi ir sudėtinga astrologinė sistema.

Astrologija buvo siejama su kitomis disciplinomis, būtent su medicina. Mes aiškiai matėme astrologijos ir medicinos ryšį, ypač Tolimųjų Rytų sistemose. Šiuolaikinė Vakarų astrologija vis dar vadovaujasi daugeliu senųjų principų.Šis žvaigždėtas mokslas šiandien patenka į pseudomokslinius kelius, tačiau yra plačiai praktikuojamas.

Sinastrija ir santykių astrologija

Viena iš astrologinių šakų, kuri visada buvo labai populiari, yra santykių astrologija, lyginamoji astrologija.

Sinastrija, kuri yra lyginamasis gimimo diagramos tyrimas, yra bene dažniausias astrologinių rodmenų tipas.

Šiandien sinastrijos ataskaitą galite gauti keliais paspaudimais. Vieninteliai reikalingi duomenys yra dalyvaujančių žmonių gimimo laikas ir vieta.

Šis posakis žmones dažniausiai domina romantiškų santykių skaitymai. Tai nėra naujas dalykas, nes senais laikais žmonės konsultuodavosi su astrologais, norėdami papasakoti apie savo astrologines perspektyvas santuokos ir šeimos atžvilgiu.

venera žuvyse moteris

Toks skaitymas turėtų aiškiai romantišką, bet ir praktinį tikslą. Ar norite sužinoti, ko jums siūlo žvaigždės?

Ar žvaigždės iš tikrųjų galėtų jums pasakyti, ar jūsų partneris yra „teisingas“? Na, taip ir ne.

Pvz., Astrologija galėtų pasakyti, ar jūs iš viso ketinate vesti, naudodamiesi savo gimimo diagrama, tačiau tai taip pat yra kažkas daugiau, kaip gaires.

Jei esate santykiuose ar įsimylėjote ką nors, galite paprašyti sinastrijos ataskaitos.

Jis lygina jūsų diagramas ir sistemingai skaito tarp jų esančius kontaktus. Jis orientuotas į aspektus tarp jūsų diagramų.

Bendra sinastrijos ataskaita negarantuoja, kad asmuo buvo „teisus“, ar jūsų santykiai bus tobuli, pasmerkti ar dar kokie nors.

Tačiau tai suteikia vertingos informacijos apie tokio vieno ryšio pobūdį.

Astrologiniai aspektai sinastrijoje

Svarbiausia analizuoti aspektus. Jie yra kontaktai - atstumai tarp dviejų planetų; aspektai yra kampai planetos tarpusavyje.

Sinastrijoje mes stebime planetų aspektus iš vienos diagramos formos su kitais.

Dabar yra penki pagrindiniai aspektai, iš kurių vieni kelia iššūkį, o kiti - sklandžiai.

Sinastrijoje tikriausiai būtų abiejų tipų aspektai, nes kiekviena sinastrija yra unikali. Tai gali padėti suprasti, kodėl tam tikri jūsų santykių elementai atrodo neveikiantys arba kodėl nėra abipusio supratimo dėl konkretaus dalyko.

Taip pat nurodomos geriausios jūsų ryšio dalys, traukos tipas, net priežastys, kodėl užmezgėte santykius.

Visa tai gali būti vertinga jums abiem. Aspektai padeda suvokti, kaip jūsų energijos veikia reaguodamos viena į kitą.

Sunkūs ar sudėtingi aspektai gali sukelti problemų, bet taip pat paskatins jus ieškoti sprendimų.

Paprasti aspektai sustiprina jūsų ryšį ir dar labiau suartina vienas kitą. Pažiūrėkime, ką reiškia jungtuko aspektas.

ką reiškia pamatyti lapę

Sąsajos aspektas sinastrijoje

Tai yra stipriausias aspektas, kurį galima rasti astrologiniuose skaitymuose, nes jis atspindi planetas, kurios atitinka pozicijas arba kurios yra labai arti.

Tai reiškia, kad jų energijos susijungia ir teka kartu.

Nors jungtukas neprieštarauja šioms energijoms, tai ne visada reiškia, kad situacija vyks sklandžiai. Pats jungtukas gali tapti sunkus arba lengvas.

Tai priklauso nuo planetų, kurios formuoja jungtį. Labiausiai supaprastintas ir įprastas paaiškinimas yra tas, kad dvi naudos planetos sukuria gerą energiją ir atvirkščiai.

Tačiau bendras poveikis priklausytų nuo daugelio veiksnių, ypač vien nuo planetos energijų.

Tikrai tai, kad jungties sukurta energija turi būti galinga ir jungianti.

Jupiteris mitologijoje ir astrologijoje - planetos sinastrijoje

Jupiteris yra viena iš socialinių planetų. Sinastrijoje jis atspindi socialinį santykių aspektą, kaip ir Saturnas, antroji socialinė planeta.

Pavyzdžiui, tai susiję su partnerių šeimomis ir jų tarpusavio supratimo lygiu.

Šios dvi planetos yra susijusios su priesaikomis, taisyklėmis ir praktiniais santykių elementais. Jupiteris yra plėtros, sėkmės ir sėkmės planeta.

Tai apsaugos ir teisingumo planeta, siejama su romėnų dievu Jupiteriu ir graikų Dzeusu.

Jupiteris saugo dieviškuosius ir žemiškuosius įstatymus. Jupiteris yra planeta, susijusi su religija, filosofija, tikėjimu, morale, žadinančia gero ir teisingo jausmą.

Ši planeta laikoma geranoriškiausia laiko valdove ir laiminga planeta.

Jupiteris siejamas su išmintimi, žinių plėtimu, aukštuoju mokslu, su kelionėmis, ypač tolimomis ir tolimomis, su užsienio kalbomis ir svetimomis vietomis.

ką biblijoje reiškia skaičius 11

Tai taip pat reiškia tikėjimą gerumu, optimizmu ir likimu.

Jupiteris siejamas su figūromis aukštose vietose ir visais žmonėmis, galinčiais pasiekti didelių socialinių laimėjimų.

Saturnas mitologijoje ir astrologijoje - planetos sinastrijoje

Saturnas yra antrasis iš socialinių planetų ir pagarsėjęs ribojančia, niūri ir tamsi prigimtimi.

Saturnas laikomas nelaimių, bėdų, liūdesio, vargų, skurdo ir kančių planeta. Saturnas yra ribojantis, palyginti su ekspansiniu Jupiteriu. Saturnas suteikia mums atsakomybės, organizuotumo ir tvarkos jausmą.

Jo pamokos iš pradžių gali būti karčios ir labai sunkiai priimamos kaip pamokos, tačiau jos nėra beprasmės.

Kitaip tariant, ne visos Saturno patirtos kančios yra skirtos jums pakenkti dėl grynos kančios. Saturnas yra auklėtojas, tačiau griežtas ir šaltas.

Ši planeta taip pat siejama su karma, su praeitimi ir istorija, su apleistomis vietomis, senais žmonėmis, su lėtinėmis ligomis.

Saturnas moko mus disciplinos ir išsaugojimo svarbos. Be Saturno neturėtume tinkamo supratimo, kaip svarbu ką nors išsaugoti.

Saturnas mums siūlo galimybę išsilaikyti per laiką, nors kartais tai gali pasirodyti labai sunku. Sinastrijoje Saturnas gali būti keblus.

svajonė apie pastato griūtį

Pažiūrėkime, kaip Jupiteris ir Saturnas kartu žaidžia.

Jupiterio jungtinis Saturnas - svajonių komanda

Tai gali būti įdomus derinys, kuris gali labai gerai pasireikšti, atsižvelgiant į kitą aspektą.

Jupiterio žmogus būtų entuziastingas, o Saturnas laikytųsi rimto požiūrio į dalykus.

Jei šie du galėtų rasti savo santykių tikslus, tai yra surasti bendrą tikslą, kurį jie norėtų pasiekti kartu, viskas labai pasireikš.

Optimistiškos, ekspansyvios Jupiterio energijos mišinys šiuo konkrečiu atveju galėtų puikiai derėti su rimtesne ir šiek tiek ribojančia Saturno energija.

Šie du yra labai skirtingi, tačiau kartu būdami jie gali tapti vienas kitą papildantys.

Toks ryšys atneša bendro energetinio srauto pusiausvyrą. Abi yra linkusios ieškoti veiksmingų sprendimų.

Jei atsitiks taip, kad įvesite ginčą ar susidursite su situacija, kurią apibūdina nesupratimas, įsitikinkite, kad jūsų galingos bendros jėgos elgtųsi taip, lyg jūs abu dirbtumėte prie projekto.

Jupiteris pasiūlytų lengvinantį, teigiamą požiūrį į daiktus, o griežtesnis Saturnas jį puikiai suformuotų.

Šie du, be grynai romantiško elemento, galėtų būti puikūs bendradarbiai.

Jupiterio jungiamasis Saturnas - jungtinės pajėgos

Vien šis aspektas nėra romantiškas tam tikra prasme, tai būtų koks nors kitas aspektas, susijęs su „romantiškomis“ planetomis.

Jupiteris ir Saturnas yra socialinės planetos, o jų sąveika sinastrijoje iš tikrųjų paverčia asmenis puikia komanda, kurioje vienas mokosi iš kito.

Tarp jų yra supratimas, lojalumas, atsakomybė ir pagarba.

Yra rizika, kad Saturno rimtumas, priklausomai nuo to, kaip stipriai išreikštas (priklausomai nuo Saturno asmens gimimo diagramos) gali sušvelninti natūralų Jupiterio optimizmą ir priversti Jupiterį net šiek tiek jo prarasti.

Kita vertus, optimistiškas ir lengvas Jupiterio požiūris gali priversti Saturno žmogų pasijusti neįvertintu.

Paprastai tai nėra dramatiški elementai, tačiau į juos reikėtų atsižvelgti.