Jupiteris 5-ajame name

Sužinokite Savo Angelo Skaičių

Astrologinės diagramos yra puikus vertingos informacijos iždas. Šios diagramos suskirstytos į dvylika laukų, kuriuos vadiname astrologiniais namais.

Kiekvienas namas yra analogas su vienu zodiako ženklu ir kiekvienas iš jų atspindi gyvenimo segmentą. Namai yra skirtingo pobūdžio. Juos būtų galima suskirstyti į kampinius, paklusnius ir kadentinius.

Mes taip pat galėtume juos suskirstyti pagal keturis elementus kaip gaisro, žemės, oro ir vandens namus.Penktasis namas yra kampuotas ir Ugnies namas, analogiškas Liūui, valdomas didingos Saulės.Jupiteris, planeta, kurią stebime penktajame lauke, yra didžiausias visų planetų privalumas; tai klestėjimo, laimės ir pažangos, išminties ir žinių, teisingumo ir teigiamos energijos planeta. Pažiūrėsime, kaip jis „jaučiasi“ Penktajame name.

Planetos namuose ir jų formuojami aspektai nulemtų potencialą, susijusį su tam tikra gyvenimo sritimi.

rasti centus po to, kai kažkas miršta

Penktasis astrologijos namas

Penktasis astrologinis namas dažnai apibūdinamas kaip malonumų namas. Penktasis namas yra daug susijęs su kūryba ir mūsų kūrybiniais potencialais, kurie galų gale gali mus paskatinti į daugybę gyvenimo džiaugsmų ir malonumų.Penktasis namas yra susijęs su kūryba, dauginimu ir augimu. Tai sritis, susijusi su meniniais įgūdžiais ir talentais, vaizduote ir sugebėjimu ją įgyvendinti.

Viskas, ką sukursite, galėtų jaustis labai gerai, todėl ryšys tarp kūrybos ir malonumo yra tiesioginis. Mūsų kūrybos proto jėga slypi šioje srityje. Tai intelektualinis laukas, be abejo, intelektas ir kūryba yra susipynę.

Penktasis namas yra susijęs su auklėjimu, švietimu, interesais, universalumu, tiek loginiu, tiek vaizduotės protu.Tai žinių laukas; ypač žinios, kurios nebūtinai yra susijusios su formaliuoju švietimu. Šis namas yra susijęs su patirtimi ir mokymusi per patirtį.

Tradiciškai Penktasis namas yra svarbiausias namas kalbant apie vaikus, gimdymą ir palikuonis biologine, bet ir metaforine prasme.

Savo pasekėjai, studentai, tie, kurie mato jūsų asmenyje tėvų figūrą ir pavyzdį, taip pat yra susiję su penktąja sritimi. Tai kultūrinių ir socialinių susibūrimų, užsiėmimų, renginių namai ir jūsų vaidmuo namuose. Čia taip pat galima pamatyti pomėgius ir pomėgius.

Penktasis namas taip pat siejamas su meile ir romantiniais santykiais, dažniausiai tokiais, kurie atsiranda prieš santuoką.

Tai yra malonumų laukas; romantika yra savas malonumas. Šis namas taip pat siejamas su nėštumu, vaikų auginimu, augimu, vystymusi ir kūryba plačiąja prasme.

Be to, penktoji sritis yra apie moralinį kodeksą, tendencijas ir intelektinį potencialą. Tai taip pat yra emocijų namai. Penktoji sritis pasakoja apie emocijas ir emocinį pasitenkinimą.

Tai aistros namai ir meninė asmens dvasia. Aistra yra varomoji jėga, susijusi ne tik su romantine dviejų žmonių meile, bet ir su daugeliu kitų dalykų; meninis įkvėpimas, pomėgiai, darbas ar dar kas nors, visa tai yra glaudžiai susiję su aistromis.

Muzika, teatras ir filmas paprastai vaidina svarbų vaidmenį žmonių, akcentuojančių šią sritį, gyvenime.

Sportas taip pat turėtų būti paminėtas kaip dalykas, žadinantis mūsų aistrą ir polėkį, apie kurį taip pat galėtų pasakoti Penktasis namas. Penktasis namas yra malonumų, bet ir rizikavimo bei lošimo namai.

Malonumas dažnai kyla dėl rizikingų investicijų, tiek emocinių, tiek socialinių, tiek finansinių, tiek materialinių.

Todėl šis namas gali sukelti nuostabių sėkmių, bet ir nesėkmių. Lošimų ydas susijęs su šia sritimi.

Ši sritis yra susijusi su supratimu ir logika, su informacija ir visuomene, viešuoju gyvenimu ir kita. Penktasis namas yra susijęs su diplomatais ir patarėjais dėl daugybės savybių, susijusių su žinių samprata.

Be to, tai yra laukas, susijęs su dvasiniu mumyse, su mūsų polinkiais į kitonišką, dievišką. Todėl tai labai susiję su religija ir ypač su religinėmis apeigomis bei institucijomis.

Penktasis namas paprastai siejamas su maloniais laikais ir patirtimi, tačiau jis taip pat kelia riziką, kai kurias iš jų jau minėjome. Jei planetos aspektai šiame name būtų nepalankūs, tai gali tapti labai problematiška sritimi.

Penktoji sritis visų pirma gali pasireikšti romantinėmis problemomis, svetimavimu ir bėdomis su vaikais. Pažiūrėsime, kaip Jupiteris daro didelę naudą šiam laukui.

Jupiteris mitologijoje

Mitologija ir astrologija turi daug susitikimo taškų. Ryšį ir ryšį tarp planetų prasmės astrologijoje ir senovės dievybių prasmės bei jų atributų buvo galima suprasti taip.

Planetose yra romėnų dievybių pavadinimai, kuriuos galima pastebėti per mitologijų ir tradicinių įsitikinimų prizmę.

Bet kokiu atveju tarp astrologinių planetų ir senovės dievybių yra panašumų, kurie galėtų padėti mums geriau suprasti astrologinių planetų prasmę.

Tačiau reikia pažymėti, kad senovės žmonės žinojo tik tas planetas, kurias matė plika akimi. Jupiteris buvo vienas iš tų, kuris buvo didžiausia Saulės sistemos planeta.

Tai didžiausia astrologijos planeta, viena iš socialinių planetų, didžioji nauda ir planeta, susijusi su senovės romėnų dievu Jupiteriu, graikų mitologijoje vadinamu Dzeusu. Abiem dievais jų žmonės labai žavėjosi.

Vienas iš senovės pasaulio stebuklų buvo monolitinė šventykla, skirta Dzeusui Olimpijoje. Pirmosios Jupiterio garbinimo vietos buvo kalvų viršūnės.

Daugybė šventovių ir šventyklų buvo susijusios su šiuo dievu visoje Romos valstijoje. Apie Jupiterį ir Dzeusą pasakoja daugybė mitų. Bene plačiausiai žinomas mitas apie tai, kaip jis turėjo valdyti kitus dievus ir žmones.

Jupiteris nuvertė savo tėvą titaną Saturną (graikų mito „Cronus“) ir pasidalijo karaliavimu su savo broliais Neptūnu (Poseidonas) ir Plutonu (Hadas).

Jupiteris tapo visos žemės ir dangaus valdovu. Neptūnas gavo vandenis, o Plutonas - požemį. Tikėta, kad Jupiteris yra tas, kuris į valdžią pakelia žmonių karalius, duoda įstatymus tiek dievams, tiek žmonėms, kad visiems būtų teisinga ir teisinga.

Jupiteris buvo dieviškasis teisėjas, išminties ir klestėjimo dievas. Jis buvo tvarkos ir pažangos dievas, saugojęs ir valdęs žmonių žemes. Jis buvo susijęs su dangumi, šviesa, griaustiniu ir žaibais.

Aukščiausiu dievu Jupiteriu žavėjosi ir garbino senovės Romos žmonės, kaip graikai garbino Dzeusą. Jupiteris buvo garbinamas daugeliu vardų, kurie pasakoja apie jo dieviškąsias funkcijas ir padeda mums geriau suprasti šios dievybės prigimtį (taip pat planetos, kuri nešioja dievo vardą, prigimtį).

Jupiterio kultas geriausias Grand , „geriausias ir didžiausias“, buvo įkurtas dar valdant etruskams.

Jupiteris Viktoras , reiškiantis „nugalėtojas“ arba „nugalėtojas“, ir Jupiteris Statorius , „Tas, kuris sustoja“, buvo dievybės karybos aspektai. Pirmasis atneša pergalę, pastarasis sustabdo priešo armiją.

Jupiteris Romoje buvo labai svarbi dievybė, o jo daugybė kultų ir vardų buvo susieti su svarbiausiais Romos istorijos įvykiais. Jupiteris vaidino svarbų vaidmenį Romos kultūrinėje, politinėje ir socialinėje istorijoje.

Jupiteris astrologijoje - planetos namuose

Jupiterio planetą su šiuo senovės dievu buvo galima susieti ne tik pagal pavadinimą. Jupiteris yra didžiausias astrologinių planetų narys ir pats pozityviausias. Jupiteris yra viena iš socialinių planetų, kartu su Saturnu.

Tačiau Jupiterio energija yra priešinga Saturno energijai, o palyginimas galėtų padėti mums daug geriau suprasti abu.

Nors Saturnas buvo ribojimų, apribojimų, kančių, nevilties, nelaimių ir kitų niūrių kategorijų planeta, Jupiteris yra visa kita.

Jupiteris yra likimo ir gerovės planeta; tai laiminga planeta. Jupiteris tapatinamas su išmintimi, mokymusi ir aukštuoju išsilavinimu. Paprastai tai siejama ir su materialine pažanga, gausa, klestėjimu ir sėkme.

Turtingumas, turtai, aukštos vietos ir gera reputacija yra susiję su šia naudinga planeta. Daugelis žmonių, kuriems Jupiteris pabrėžė savo gimimo diagramas, atrodo gimę po laiminga žvaigžde. Panašu, kad jų gyvenime viskas vyksta lengvai.

Priežastis yra neįtikėtinas optimizmas, kurį suteikia Jupiteris; kaip šventasis Augustinas yra sakęs prieš šimtmečius, tokie kaip mes, tokie yra laikai.

Jupiteris yra nepaprastai optimistinė planeta, nors ir ne kliedesinė. Tai verčia pasaulį pamatyti atviru protu ir patirti jį atvira širdimi. Tai žinių, filosofijos, religingumo, tikėjimo, tikėjimo ir mokymosi planeta.

Apskritai Jupiteris yra plėtros planeta. Tai lemia žinių, pažiūrų ir patirties išplėtimą.

Jupiteris svajoja didelis ir yra rizika būti pernelyg ekspansyviam, o tai reiškia, kad Jupiterio vadovaujamasi galite prarasti bet kokių ribų jausmą; atvejis priklausytų nuo konkrečios Jupiterio padėties ir aspektų, kuriuos jis formuoja su kita planeta.

Jupiteris yra tolimų kelionių, ryšių su užsienio šalimis ir užsieniečiais planeta, dažniausiai vaisingi ir naudingi ryšiai. Kitose pastraipose pamatysime, kokią plėtrą Jupiteris atneša būdamas Penktuosiuose namuose.

Jupiteris penktajame name - Jupiteris 5-ajame name

Jupiteris malonumų namuose! Ar gali būti malonesnė vieta tokiam ekspansyviam ir geranoriškam milžinui, kaip Jupiteris? Jupiteris mėgaujasi malonumais, nes tai, be kita ko, yra augimo, likimo, sėkmės, optimizmo, gausos ir klestėjimo planeta.

Todėl žmonės, turintys Jupiterį Penktuosiuose namuose, paprastai yra labai atsipalaidavę, draugiški, ekstravertiški, didžiaširdžiai, dosnūs ir charizmatiški. Tai žmonės, kuriuos lengva įsimylėti.

Atrodo, kad čiabuviai su Jupiteriu Penktuosiuose namuose nelabai rūpinasi gyvenimo problemomis. Tai nereiškia, kad jie nesirūpina probleminėmis situacijomis, tačiau į sunkias situacijas kreipiasi lengvai ir su šypsena veide. Jų nuomone, gyvenimas yra susijęs su malonumais.

Jie nebūtinai neišvengtų blogų situacijų, tačiau norėtų sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus gyvenime.

Šie žmonės vertina gerus dalykus, kurie pasitaiko kelyje, ko daugelis nepaiso ar laiko savaime suprantamu dalyku. Šie žmonės iš viso džiaugiasi kūnu ir siela. Jie yra nuotykių ieškantys, smalsūs ir savimi pasitikintys asmenys, pasirengę tyrinėti šį gyvenimą ir praplėsti savo akiratį.

Nors jiems labai patinka būti dėmesio centre, jie paprastai būna šaunūs ir prieinami, nėra arogantiški ir pernelyg didžiuojasi savimi.

Tiesą sakant, jei jie būtų dėmesio centre, jie matytų, kad kiti būtų patogūs ir atsipalaidavę. Jiems nepatinka nuversti žmones, priešingai.

Šie charizmatiški žmonės prajuokintų ir tai leistų jaustis puikiai. Jie ieško sau malonumo, bet jiems patinka matyti, kai kiti žmonės džiaugiasi savo gyvenimu.

Jei jie galėtų prisidėti prie jūsų gerovės, jie tai lengvai padarytų. Kai kurie sakytų, kad į gyvenimą žvelgia per rausvus akinius, tačiau tai netiesa.

Šie vietiniai gyventojai puikiai žino visus juos supančius negatyvumus, tačiau jie niekada nepasiduos nevilčiai ir dejuos dėl galimų bėdų. Jų požiūris yra optimistiškas ir šiek tiek idealistinis.

Šie vietiniai gyventojai turi tvirtą įsitikinimą ir nusistovėjusią vertybių sistemą. Jie yra išdidūs, orūs, garbingi ir ambicingi.

likimo dalis skorpione

Paprastai jie žino, ko nori, neleisdavo kitiems susipainioti su savo tikslais, tačiau nepadarydavo priešų ir nežiūrėdavo į kitus žmones iš tolo ar, dar blogiau, iš aukščio. Jie yra spontaniški, kilnūs ir elegantiški. Šie žmonės geriausiai pabunda kituose.

Jupiteris 5-ajame name - mėgautis gyvenimu

Žmonės, turintys Jupiterį Penktuosiuose namuose, visada šypsosi, tačiau jų šypsena niekada nėra dirbtinė. Tai džiaugsmingi, žaismingi ir draugiški žmonės, kuriems patinka kitų draugija ir kurie nesusimąstytų, jei būtų galimybė išbandyti tai, kas jiems atrodo malonu.

Šie žmonės yra lengvabūdiški ir įdomūs, tačiau jų yra daugiau. Jie yra protingi asmenys, turintys įvairiapusių interesų. Jie yra labai išradingi ir kūrybingi, todėl visada sukuria įdomių ir įkvepiančių pašnekovų.

Iš jų galima daug ko pasimokyti, tačiau svarbiausias ir vertingiausias dalykas, ko galėtumėte sužinoti iš penktųjų namų Jupiterio gimtinės, yra tai, kaip gerai jaustis savo oda ir džiaugtis savo gyvenimu.

Šie žmonės neturi kaltės atsiduodami tuo ar tuo. Tai yra labai teigiamas bruožas, jei kontroliuojamas. Apskritai šie vietiniai gyventojai žino bent tam tikras ribas, nes jie yra protingi ir protingi, o ne kvaili ir skuboti.

Tai, žinoma, priklausytų nuo individualių aspektų. Juos traukia brangūs daiktai, prabangus gyvenimo būdas, aukštos kokybės produktai, egzotiškos kelionės, vertingi dirbiniai ir meno kūriniai, ir jie sunkiai dirbtų, kad jų gautų patys.

Kadangi Jupiteris paprastai yra klestinti planeta, daugelis jų neturėtų problemų. Vis dėlto taip atrodo kitiems.

Tiesa ta, kad šie kūrybingi, protingi ir charizmatiški vietiniai gyventojai turi teigiamą požiūrį į savo tikslus, todėl jiems nėra sunku.

Jupiteris penktuosiuose namuose - perdėtas malonumas

Žinoma, yra rizika, kad šis malonumas ieškos Jupiterio, ir tai yra per didelis išsiplėtimas, per malonumas ir blogas savo paties apribojimų, pajėgumų ir galimybių įvertinimas.

Jupiteris Penktuosiuose namuose yra malonumų ieškotojas, todėl vietinį gyventoją būtų galima lengvai suvilioti.

Pavyzdžiui, būdinga tai, kad šie žmonės savo malonumui turėtų daug romantiškų reikalų. Jie taip pat galėtų būti tikri gurmanai, dėl kurių jie gali persistengti ir valgyti per daug.

Šios pozicijos trūkumas yra tas, kad atsitinka, kad šie vietiniai gyventojai, norėdami patikti sau, vadovaujasi vien savo aistromis ir norais.

Rizika nėra ta, kad jie įskaudintų kitus, nes jie yra geranoriški ir rūpestingi, tačiau tai gali būti savižudybė.

Todėl, jei penktame name turite Jupiterį, kaip visada svarbu yra saikas. Tiesiog nepamirškite to, kad galėtumėte kuo puikiausiai džiaugtis savo laiminga žvaigžde.

Sužinokite Savo Angelo Skaičių