Biblinė sapnų ir vizijų interpretacija

Daugelis ištikimų žmonių klausia savęs, ar teisinga, ar neteisinga tikėti svajonėmis ir vizijomis. Daugelis žmonių abejoja šiais klausimais ir jaučiasi šiek tiek nesaugūs, ar sapnai yra gairės, kurias jie gauna iš angelų ir Dievo, ar iš paslaptingų jėgų, kurių ketinimai neaiškūs.Sapnų ir vizijų aiškinimas iš bet kurios perspektyvos yra sudėtingas.

Visi, kurie kada nors bandė interpretuoti sapną, turėjo įtraukti įvairius veiksnius ir parametrus. Žinoma, pagrindinis vertimo žodžiu kursas priklauso nuo vertėjo pasirinkto kelio.Pavyzdžiui, giliai religingas žmogus, žinoma, bandytų suprasti sapną iš tikinčiojo taško. Tai teisingas požiūris, tačiau jis neneigia jokio kito.Biblinė, krikščioniška sapnų ir vizijų interpretacija galėtų atverti akis visiems, ne tik tiems, kurie jau pripažino save ištikimais. Kai kuriais atvejais sapnai gali būti ženklas pradėti tikėti Dievu.

Daugeliu atvejų tam tikros svajonės ar vizijos iš tikrųjų privertė žmones tikėti Dievu ir dangaus galia.

Sapnai, bet ypač vizijos, gali būti gana painūs. Abu jie atspindi kai kurių abstrakčių sričių dalis, už mūsų įprasto suvokimo ribų, kad ir iš kur atsirastų ženklų ir simbolių.Mes negalime būti įprastoje proto būsenoje, norėdami „įeiti“ į sapną ar turėti viziją.

Aiškinant šiuos reiškinius yra tiek daug požiūrių. Daugelis žmonių klausia, ar tokios svarbios žinios iš tikrųjų ateina iš dangaus ir Dievo.

Biblijoje gausu ištraukų, kuriose matome, kaip Dievas galėtų kalbėti su žmonėmis įvairiais kanalais. Vienas iš tokių kanalų yra svajonės, taip pat yra vizijų.Yra tikrai palaiminti, išrinktieji, šventieji ir pranašai, kurie turėjo tokią brangią galimybę išgirsti ar pajusti Dievo žodį tokiose apraiškose kaip sapnai ir regėjimai.

O kaip su paprastais tikinčiaisiais? Ar Dievas vis dar kalba su mumis per regėjimus ir svajones? Ar turėtume tikėti sapnais?

Ar sapnai ir regėjimai kyla iš Dievo?

Religinių sapnų aiškintojai tvirtai tiki, kad asmens svajonės yra kažkas tarp to asmens ir Dievo.

Todėl jie tiki, kad sapnai yra susiję su dievišku kišimusi.

Tačiau jie taip pat nesiartina į sapnų aiškinimus; galbūt jie mielai nurodytų jums tam tikrą kryptį, tačiau svajonės yra giliai asmeniškos ir intymios.

Jei sakome, kad Dievas kalba su mumis per sapnus, turime manyti, kad tokie pranešimai yra labai subjektyvūs. Įvairiose Šventojo Rašto eilutėse mes skaitome, kaip Dievas kalba tam tikriems išrinktiesiems naudodamas tų žmonių sapnus.

Galime pateikti daug pavyzdžių; Jokūbo sūnus Juozapas Pradžia , Salomonas, in Karaliai ir daug daugiau. Todėl paprasčiausias atsakymas į klausimą, ar Dievas kalba žmonėms naudodamas sapnus, yra „taip“.

Tačiau šiandien yra svarbus tokių sapnų aiškinimo būdas, palyginti su senaisiais, Biblijos laikais. Turime galvoje turėti tai, kad Biblijos tekstai jau baigti; ištikimųjų teigimu, šiuose šventuose tekstuose yra pagrindinė tiesa apie mūsų likimą.

Mes, kaip krikščionys, turime tikėti tik tuo, kad šiose eilutėse yra viskas, ką turėtume žinoti, nuo pirmos dienos iki amžinybės.

Tai nereiškia, kad stebuklai nebevyksta arba kad Dievas nesielgia kalbėdamasis su žmonėmis įvairiais kanalais. Reikalas tas, kad Dievas paskelbė, kaip bus elgiamasi su žmonija ir ką mes galėtume rasti Biblijoje.

svajonė apie nuleistą padangą

Todėl viskas, ką mes matome kaip Dievo poelgį ir žinią, kažkodėl susideda iš Šventojo Rašto.

Šventajame Rašte galima rasti viską, nesvarbu, ar žinia ateina per vizijas, svajones, vidinius balsus ar kokius nors simbolius. Šia prasme sapnai ir regėjimai nėra aukščiau Šventojo Rašto; jie nėra vertingesni ar pan.

Jie yra tik kanalas, kur Dievas gali mums siųsti pranešimus iš Šventojo Rašto, tačiau tuos, kurie yra kruopščiai parinkti ir pritaikomi mūsų atveju.

Ar turėtume tikėti?

Krikščionys tvirtai tiki Šventojo Rašto valdžia, patikimumu ir sakralumu.

Todėl daugeliui jų sunku patikėti, kad Dievas dažnai pasirenka kalbėti su mumis per sapnus, jau nekalbant apie tokias apraiškas kaip regėjimai.

Tuo pačiu negalime paneigti minties vien dėl to, kad šventuose tekstuose galėtume rasti daugybę pavyzdžių, kai Dievas elgiasi būtent taip. Tai kažkokia keista situacija, tačiau ji ją labiau intriguoja.

Vienas dalykas yra tikras; jei Dievas pasirenka kalbėtis su mumis per sapnus, tai, kas sakoma, visada prilygsta Dievo žodžiui šventuose raštuose.

Jei sapnavote, kad manote, jog esate iš dangaus, turėtumėte maldomis tyrinėti Dievo žodį, kad nustatytumėte, ar sapnas dera su Šventuoju Raštu. Jei radote, ieškokite gilesnių prasmių.

Pagalvokite, ką Dievas tikisi jūsų padaryti.

Vizijos ir pranešimai, kuriuos žmonės sieja su Dievo kišimusi, vargu ar bus neteisingai suprantami, kalbant apie tai, kad jie iš tikrųjų nėra iš Dievo.

Jei Dievas nori išsiųsti jums žinutę per sapnus ir regėjimus, o jūs patyrėte bet kurį iš jų, galite būti tikri, kad jie yra dieviški.

Kodėl, galite paklausti. Jei Dievas ketino jums išsiųsti žinutę, jūs tai pajusite.

Tai paslaptinga, stebuklinga ir graži tikėjimo dalis. Kažkaip jums sako giliausia intuicija, taip yra. Tavo siela ir širdis taip pat kalba su tavimi. Jei jūsų vidinis „aš“ jums pasakys, kad tam tikra svajonė ar regėjimas yra Dievo, galite būti tikri, kad taip yra.

Anot bet kurio krikščionio, Dievas niekada jūsų neapgautų ir nesiųstų jums nieko bendro su jūsų gyvenimu.

Dieviškos žinios yra įvairių formų, o pasiuntiniai, pavyzdžiui, angelai, taip pat neša kai kuriuos mums.

Svajonės ir vizijos visada įkvepia ir skatina. Net ir nemalonūs iš tikrųjų yra naudingi.

Biblijos požiūriu sapnai ir vizijos galėtų būti laikomi dieviškojo buvimo mūsų paprastame, žmogiškame gyvenime įrodymu ir tai tikrai yra kažkas stebuklingo ir gražaus.

Kaip interpretuoti Dievo sapnus

O tie žmonės, kurie tvirtina esą Dievo pasiuntiniai? Yra asmenų, kurie teigia turėję Dievo viziją ar svajonę. Kaip suprasti, ar sapnas ar vizija kyla iš dangaus?

Nors šia prasme mūsų intuicija paprastai yra gana patikima, svajonių yra tikrai daug ir įvairių. Sapnai dažniausiai būna atsitiktiniai, todėl ne visada galime būti šimtu procentų tikri, kad jie yra Dievo. Krikščionys dažniausiai baiminasi, ar sapnai kyla iš blogio, visiškai priešingo šaltinio.

Pagal krikščionių mokymą, Priešas yra sumanus ir jis gali sugadinti šventas žinutes, jais manipuliuoti ir panaudoti savo labui. Štai kodėl žmonės pirmiausia bijo neteisingai interpretuoti sapnus ir vizijas.

Šventajame Rašte galima rasti vienintelę tikrąją tiesą; sapnai gali būti apgaulingi.

Net angeliškos formos galėtų būti užmaskuotas priešas, todėl turėtume būti atsargūs aiškindami savo svajones.

Šventojo Rašto eilutės yra mūsų garantas, kad pranešimai iš mūsų svajonių yra Dievo. Kaip jau minėjome anksčiau; jei manote, kad sapnavote Dievą, ieškokite tos žinios Biblijoje.

Tai radę pabandykite įsigilinti ir pritaikyti žinią savo budriam gyvenimui ir dabartinėms aplinkybėms.

Jei nerandate, tai ne iš Dievo, todėl turėtumėte palikti taip, kaip yra. Gerai, bet kaip interpretuoti sapnus, ateinančius iš Dievo?

Sakykime, kad svajojai apie obuolį ar apie avis. Abu tai yra įprasti Šventojo Rašto motyvai, todėl galėtumėte ieškoti vietų, kuriose minimi šie motyvai.

Pagalvokite apie savo dabartinę gyvenimo situaciją, mintis ir emocijas per pastarąjį laikotarpį. Pagalvokite apie tai, kaip sapnas privertė jus jaustis. Ieškodami šventojo teksto eilučių, neabejotinai priimsite tą, kuris jaučiasi tarsi panašus į jūsų dabartinę situaciją. Sužinokite, ką jis sako daugiau.

Kaip interpretuoti Dievo regėjimus

Pirmiausia turime būti tikri, kad regėjimai kyla iš Dievo. Vizijos nėra tokie įprasti reiškiniai, kaip sapnai, ir žmonės dažnai juos laiko stebuklais.

Ne visi gautų tokią palaimą; regėjimai pasitaiko kartą, tiems, kuriuos pasirinko Dievas.

Įdomu tai, kad Dievo regėjimus turi ne tik ištikimieji. Biblijos tekste matėme, kad net Neištikimieji turi vizijų, tokių kaip Persijos karalius ir faraonas.

Be to, vizijų niekas nėra aiškinęs vienas. Niekas, išskyrus Dievą, neišaiškintų jų vizijų, kaip mes galėjome perskaityti Biblijoje. Jis labai panašus į sapnus; šventuose tekstuose yra visa tiesa. Visos vizijos yra kažkaip paskelbtos Biblijoje, taip sakant.

Dievas yra tas, kuris juos kuria ir taip pat vienintelis juos aiškina.

Todėl, jei turėjote viziją, geriausia melstis ir kalbėtis su tikinčiais draugais. Dievas galėjo naudoti įvairius kanalus, kad galėtų kalbėtis su žmonėmis, jiems vadovauti ir jiems padėti. Šie pranešimai, nesvarbu, ar tai būtų svajonės, ar vizijos, palaiko žmoniją.

Vizijos yra retos, ir tai nėra įprastas dievo kanalas kalbėtis su žmonėmis, todėl visada turėtume būti atsargūs su jais. Naujaisiais laikais, atrodo, mes atsiribojome nuo savo tikėjimo, koks jis bebūtų.

Dievo sapnai ir regėjimai taip pat primena dievišką buvimą mūsų gyvenime, kad įsitikintume, jog yra jėgų, kurios nepastebi mūsų gyvenimo ir rūpinasi.

Sielos atvėrimas dieviškoms žinutėms

Kadangi mes atsiribojome nuo tikėjimo apskritai ir daugelį svarbių dvasinių dalykų suprantame kaip savaime suprantamus dalykus, daugeliui žmonių kyla pavojus praleisti brangias dieviškas žinutes.

Kartais nutinka kitas dalykas; žmonės primygtinai reikalauja turėti dievo žinią. Na, tai ne taip eina.

Kad ir kaip tai skambėtų, tačiau visą naktį budėdamas maldoje, dar nereiškia, kad sulauksite vadovavimo anksčiau nei žmogus, kuris elgiasi kitaip.

Be abejo, malda yra svarbi, bet tik tuo atveju, jei ji yra subtili, tyra ir be nerealių lūkesčių.

Dieviškos žinutės, svajonės ir vizijos visada ateina laiku. Jokiu būdu pranešimas jums nebus išsiųstas, jei jis yra skirtas. Nėra nei skubėjimo, nei vėlavimo, kad ir ką pagalvotumėte. Kartais žmonės praranda tikėjimą, todėl Dievo žodis jų sielą pasiekia sapnais, regėjimais ar kitais kanalais.

svajoti gerti vandenį

Yra ir kitų, kurie niekada netikėjo Dievo žodžiu, prieš gaudami brangų pranešimą sapno ar vizijos forma. Patikėkite ar ne, Dievas ir dangus veikia paslaptingais būdais.

Net kai kurie iš griežčiausių netikinčiųjų visiškai pasikeičia, gavę Dievo žinią, per regėjimus ar sapnus.

Mes visada turėtume laikyti savo širdį atvirą gailestingumui, gerumui ir gerumui, net jei nesame tokie religingi asmenys, kaip kai kurie kiti. Kas žino, kada galime pradėti būti, niekada nevėlu.

Yra įvairių įkvepiančių istorijų apie paprastus žmones, kurie padarė įspūdingus, teigiamus pokyčius po to, kai sapnavo galimą Biblijos sapną.

Svajonės ir vizijos visada buvo įdomios, įkvepiančios ir šiek tiek keistos visiems žmonėms. Natūralu abejoti jų tikra prigimtimi ir užuomina, nes šiuos reiškinius mes matome labai skirtingus, palyginti su mūsų budinčiu gyvenimu ir tikrove.

Tai yra konkretūs momentai, jie gali trukti neilgai, tačiau jų įtaka ir poveikis mūsų gyvenimui gali būti milžiniškas.